Indsæt tabel

Indsætter en tabel i dokumentet. Du kan også klikke på pilen, trække for at markere antallet af rækker og kolonner som tabellen skal bestå af, og så klikke i den sidste celle.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Tabel - Indsæt tabel.

+F12

Åbn værktøjslinjen Indsæt, klik på

Ikon

Tabel


LibreOffice kan automatisk formatere tal, som du indtaster i en tabelcelle, for eksempel datoer og klokkeslæt. For at slå denne funktion til skal du vælge - LibreOffice Writer - Tabel og markere afkrydsningsfeltet Talgenkendelse i området Indtastning i tabeller.

Visning af resultatet af en tabelberegning i en anden tabel

Navn

Indtast et navn til tabellen.

Kolonner

Indtast det antal kolonner, du ønsker i tabellen.

Rækker

Indtast antallet af rækker, du ønsker i tabellen.

Indstillinger

Definerer indstillingerne for tabellen.

Overskrift

Medtager en overskriftsrække i tabellen.

Gentag tabeloverskrifter på nye sider

Gentager tabeloverskriften øverst på hver efterfølgende side, hvis tabellen spænder over mere end en side.

Overskriftsrækker

Select the number of rows that you want to use for the heading. The spinbox accepts values up to one less than the number of rows being inserted.

Del ikke tabel over flere sider

Forhindrer at tabellen bliver delt over mere end en side.

Liste over tabeltypografier

Vælg en foruddefineret typografi til den nye tabel.

Ikon på værktøjslinjen Indsæt

På værktøjslinjen Indsæt, klik på ikonet Tabel for at åbne dialogen Indsæt tabel, hvor du kan indsætte en tabel i det aktuelle dokument. Du kan også klikke på pilen, trække for at vælge antal rækker og kolonner i tabellen, og så klikke i den sidste celle.

Ikon

Tabel

Støt os venligst!