Ændring af størrelse og flytning af rammer og objekter med tastaturet

Du kan ændre størrelsen og flytte valgte rammer og objekter med tastaturet.

For at flytte en markeret ramme eller et markeret objekt, skal du trykke på en piletast. For at flytte med et enkelt billedpunkt, skal du holde nede og så trykke på en piletast.

For at ændre størrelse på en valgt ramme eller objekt, trykker du først på +Tabulator. Nu blinker et af håndtagene, for at vise at det er valgt. For at vælge et andet håndtag trykker du igen på +Tabulator. Tryk på en piletast for at ændre objektets størrelse med en gitter enhed. For at ændre størrelse med en pixel holder du nede og trykker derefter på en piletast.

Størrelsen af de trin, som du flytter et objekt med når du bruger tastaturet, bestemmes af dokumentets gitter. For at ændre egenskaberne for dokumentets gitter, vælg - LibreOffice Writer - Gitter.

Støt os venligst!