Frame

Indsætter en ramme, som du kan bruge til at oprette et layout med en eller flere kolonner af tekst og objekter.

For at tilgå denne kommando...

From the menu bar:

Choose Insert - Frame - Frame

Choose Format - Frame and Object - Properties

From toolbars:

Icon Insert Frame

Insert Frame


For at redigere en ramme skal du klikke på kanten for at markere den og så vælge Formater - Ramme og objekt - Egenskaber. Du kan også ændre størrelse på eller flytte en markeret ramme ved at bruge specielle genvejstaster.

For at slette en ramme, klik kanten af rammen, og tryk så Delete.

Hvis du ser små røde pile ved begyndelsen og slutningen af teksten i rammen, kan du bruge piletasterne til at rulle igennem den resterende tekst.

I forhåndsvisningsområdet i dialogen Ramme, vil rammen være repræsenteret ved en grøn firkant, og referenceområdet ved en rød rektangel.

Du kan også forhåndsvise resultatet, når du ændrer rammeankeret til "Som tegn". "Grundlinje" er tegnet rød, "Tegn" er skrifttypehøjden, og "Linje" er højden på linjen, inklusiv rammen.

Position and Size

Specifies the size and the position of the selected image, frame, or OLE object on a page.

Indstillinger

Specify properties for the selected image, frame or OLE object.

Wrap

Angiver den måde, du ønsker tekst ombrudt omkring et objekt. Du kan også angive afstanden mellem teksten og objektet.

Hyperlink

Angiv egenskaberne for hyperlinket for den valgte grafik, ramme eller OLE-objekt.

Kanter

Definerer kantindstillingerne for de valgte objekter i Writer eller Calc.

Area (Background, Highlighting)

Indstil fyldindstillinger til det valgte tegningsobjekt eller dokument-element.

Spalter

Specificerer antallet af spalter og spaltelayoutet for en sidetypografi, ramme eller sektion.

Makro

Specificerer makroen, som skal køre, når du klikker grafik, en ramme eller et OLE-objekt.

Nulstil

Nulstil ændringer udført på den aktuelle fane til dem, der var gældende, da denne dialog blev åbnet.

Ikon på værktøjslinjen Indsæt:

Tegner en ramme som du trækker i dokumentet. Klik på pilen ved siden af ikonet for at vælge antal kolonner til rammen.

Icon Insert Frame

Insert Frame

Støt os venligst!