Indsæt litteraturlisteelement

Indsætter en litteraturlistereference.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Indsæt - Indekser og oversigter - Litteraturlisteelement


Element

Fra litteraturdatabase

Indsætter en reference fra bibliografidatabasen.

Fra dokumentindhold

Indsætter en reference fra litteraturlisteposterne som gemmes i det aktuelle dokument. Et element, der er lagret i dokumentet, har forrang over et element, der er lagret i litteraturdatabasen.

Noteikon

Når du gemmer et dokument, der indeholder litteraturlisteelementer, vil de tilsvarende dataposter automatisk blive gemt i et skjult felt i dokumentet.


Kort betegnelse

Vælg det korte navn på det bibliografielement, du ønsker at indsætte.

Forfatter, Titel

Hvis tilgængelig, vises forfatteren og den fulde titel på det valgte korte navn i dette område.

Indsæt

Indsæt bibliografi-referencen i dit dokument. Hvis du opretter en ny datapost, skal du også indsætte den som indtastning. Ellers vil denne datapost forsvinde, når du lukker dokumentet.

Luk

Lukker dialogen.

Ny(t)

Åbner dialogen Definer litteraturlisteelement, hvor du kan oprette en ny datapost i litteraturlisten. Denne datapost bliver kun lagret i dokumentet. For at føje en datapost til litteraturdatabasen, vælg Funktioner - Litteraturdatabase.

Rediger

Åbner dialogen Definer litteraturlisteelement, hvor du kan redigere de valgte dataposter i litteraturlisten.

Støt os venligst!