Definer litteraturlisteelement

Modificer indholdet af et litteraturlisteelement.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Indsæt - Indekser og oversigter - Litteraturlisteelement og klik på Rediger


Elementdata

Indtast en kort betegnelse og vælg den passende kildetype. Du kan nu indtaste data i elementets øvrige felter.

Kort betegnelse

Viser det korte navn for litteraturlisteelementet. Du kan kun indtaste et navn her, hvis du opretter et nyt element i litterturlisten.

Det er her, du vælger de ønskede elementdata til din litteraturliste.

Type

Markér kilden til litteraturlisteelementet.

Støt os venligst!