Elementer (litteraturliste)

Angiv formatet for litteraturlisteelementer.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Indsæt - Indekser og oversigter - Indeks/oversigt - Elementer (når Litteraturfortegnelse er den valgte type)


Type

De viste typer afhænger af de forskellige litteraturkilder.

Struktur og formatering

Strukturlinjen viser koden for indholdsfortegnelsen til det valgte overskriftsniveau. For at ændre udseendet af et overskriftsniveau kan du indtaste koder eller tekst i de tomme bokse på denne linje. Du kan også klikke i en tom boks eller på en kode, og så klikke på en kodeknap.

Tabulatorstop (T)

Indsætter et tabulatorstop. For at føje indledende prikker til tabulatorstoppet skal du markere et tegn i feltet Fyldtegn. For at ændre placeringen af tabulatorstoppet skal du indtaste en værdi i feltet Tabulatorposition eller markere afkrydsningsfeltet Højrejusteret.

Type

Lister de tilgængelige litteraturlisteelementer. For at tilføje et element til Strukturlinjen skal du klikke på elementet, klikke i en tom boks på Strukturlinjen og så klikke på Indsæt. Brug dialogen Definer litteraturlisteelement for at tilføje nye elementer.

Indsæt

Tilføjer referencekoden for det valgte litteraturlisteelement til Strukturlinjen. Marker et punkt på listen, klik i en tom boks, og klik så på denne knap.

Fjern

Fjerner den valgte referencekode fra strukturlinjen.

Alle

Tilknytter den aktuelle indstilling til alle niveauer uden at lukke dialogen.

Tegntypografi

Specify a character style for the selected icon in the Structure.

Rediger

Åbner en dialog, hvor du kan redigere den valgte tegntypografi.

Sortering

Angiver sorteringsindstillingerne for litteraturlistelementerne.

Dokumentplacering

Sorterer litteraturlisten i henhold til placeringen af referencerne i dokumentet. Vælg denne indstilling, hvis du vil bruge automatisk nummererede referencer.

Indhold

Sorterer litteraturlisten efter de sorteringsnøgler, som du angiver, eksempelvis forfatter eller årstal for udgivelse.

Sorteringsnøglen

1, 2 eller 3

Vælg det element, som litteraturlistelementerne skal sorteres efter. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du vælger alternativknappen Indhold i området Sorter efter.

AZ

Sorterer litteraturlisten i stigende alfanumerisk orden.

ZA

Sorterer litteraturlisten i faldende alfanumerisk orden.

Støt os venligst!