Elementer (figuroversigt)

Angiv formatet for elementer til figuroversigt.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Indsæt - Indekser og oversigter - Indeks/oversigt - Elementer (når Figuroversigt er den valgte type)


Niveau

Vælg niveauet, som du vil definere.

Figuroversigter har kun ét indeksniveau.

Struktur og formatering

Strukturlinjen viser koden for indholdsfortegnelsen til det valgte overskriftsniveau. For at ændre udseendet af et overskriftsniveau kan du indtaste koder eller tekst i de tomme bokse på denne linje. Du kan også klikke i en tom boks eller på en kode, og så klikke på en kodeknap.

Elementtekst (E)

Indsætter teksten fra kapiteloverskriften.

Tabulatorstop (T)

Indsætter et tabulatorstop. For at føje indledende prikker til tabulatorstoppet skal du markere et tegn i feltet Fyldtegn. For at ændre placeringen af tabulatorstoppet skal du indtaste en værdi i feltet Tabulatorposition eller markere afkrydsningsfeltet Højrejusteret.

Sidetal (#)

Indsætter sidenummeret for elementet.

Kapitelinformation

Indsætter information om kapitlet, såsom kapiteloverskrift og nummer. Vælg den information, som du vil vise, i feltet Kapitelelement.

Kapitelelement

Vælg den kapitelinformation, som du vil inkludere i indekselementet.

Evaluer indtil niveau

Indtast det maksimale hierarki niveau hvortil objekter vises i det genererede indeks.

Tegntypografi

Angiver typografien for den valgte del på Strukturlinjen.

Rediger

Åbner en dialog, hvor du kan redigere den valgte tegntypografi.

Fyldtegn

Vælg det tegn, som du ønsker at vise frem til tabulatorstoppet.

Tabulatorposition

Indtast den afstand, som skal efterlades mellem venstre sidemargen og tabulatorstoppet.

Højrejuster

Justerer tabulatorstoppet til højre sidemargen.

Format

Kun synlig når du klikker på E# knappen i Strukturlinjen. Marker for at vise kapitelnummeret med eller uden Skilletegn.

Evaluer indtil niveau

Indtast det maksimale hierarki niveau hvortil objekter vises i det genererede indeks.

Tabulatorernes position relativ til indrykningen fra afsnitstypografien

Placerer tabulatorstoppet i forhold til værdien "indryk fra venstre" defineret i den afsnitstypografi, der er valgt på fanebladet Typografier. Ellers bliver tabulatorstoppet placeret relativt til venstre tekstmargen.

Støt os venligst!