Elementer (stikordsregister)

Angiv formatet for elementer i stikordsregistret.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Indsæt - Indekser og oversigter - Indholdsfortegnelse, Indeks eller Litteraturliste - Elementer (når Stikordsregister er den valgte type)


Niveau

Vælg niveauet, som du vil definere.

Niveau "S" henviser til de enkeltbogstavs-overskrifter, som opdeler indekselementerne alfabetisk. For at aktivere disse overskrifter, marker afkrydsningsfeltet Alfabetisk skilletegn i området Format.

Struktur og formatering

Strukturlinjen viser koden for indholdsfortegnelsen til det valgte overskriftsniveau. For at ændre udseendet af et overskriftsniveau kan du indtaste koder eller tekst i de tomme bokse på denne linje. Du kan også klikke i en tom boks eller på en kode, og så klikke på en kodeknap.

Elementtekst (E)

Inserts the text of the selected entry.

Tabulatorstop (T)

Indsætter et tabulatorstop. For at føje indledende prikker til tabulatorstoppet skal du markere et tegn i feltet Fyldtegn. For at ændre placeringen af tabulatorstoppet skal du indtaste en værdi i feltet Tabulatorposition eller markere afkrydsningsfeltet Højrejusteret.

Heading info (HI)

Inserts heading information such as heading number or heading contents. Click on the HI icon to select what information to display.

Sidetal (#)

Indsætter sidenummeret for elementet.

Alle

Tilknytter den aktuelle indstilling til alle niveauer uden at lukke dialogen.

Tegntypografi

Specify a character style for the selected icon in the Structure.

Rediger

Åbner en dialog, hvor du kan redigere den valgte tegntypografi.

note

The next three options are available when the T icon is selected.


Fyldtegn

Vælg det tegn, som du ønsker at vise frem til tabulatorstoppet.

Tabulatorposition

Indtast den afstand, som skal efterlades mellem venstre sidemargen og tabulatorstoppet.

Højrejuster

Justerer tabulatorstoppet til højre sidemargen.

note

The next two options are available when the HI icon is selected.


Heading info

Select the heading information to include in the index entry.

Show up to level

Enter the maximum number of levels to show of the heading number. For example, select “3” to show up to three levels. If the heading number has fewer than three levels, then the actual number is shown.

Format

Tegntypografi til hovedelementer

Angiv formateringstypografien for overordnede ord i det alfabetiske stikordsregister. For at ændre et stikord til et overordnet stikord, højreklik foran stikordsfeltet i dokumentet og vælg så Rediger - Indekselement.

Alfabetisk skilletegn

Bruger begyndelsesbogstaverne på de alfabetisk ordnede indekselementer som sektionsoverskrifter.

Kommasepareret nøgle

Arrangerer indekselementerne på samme linje, adskilt af kommaer.

Tabulatorernes position relativ til indrykningen fra afsnitstypografien

Placerer tabulatorstoppet i forhold til værdien "indryk fra venstre" defineret i den afsnitstypografi, der er valgt på fanebladet Typografier. Ellers bliver tabulatorstoppet placeret relativt til venstre tekstmargen.

Støt os venligst!