Elementer (indholdsfortegnelse)

Angiv formatet for elementerne i indholdsfortegnelsen.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Indsæt - Indekser og oversigter - Indholdsfortegnelse - Elementer (når Indholdsfortegnelse er den valgte type)


Niveau

Vælg niveauet, som du vil definere.

Struktur og formatering

Strukturlinjen viser koden for indholdsfortegnelsen til det valgte overskriftsniveau. For at ændre udseendet af et overskriftsniveau kan du indtaste koder eller tekst i de tomme bokse på denne linje. Du kan også klikke i en tom boks eller på en kode, og så klikke på en kodeknap.

Numbering (N#)

Inserts the heading number or list number of the entry. To enable heading numbering, choose Tools - Heading Numbering.

Elementtekst (E)

Inserts the text of the selected entry.

Tabulatorstop (T)

Indsætter et tabulatorstop. For at føje indledende prikker til tabulatorstoppet skal du markere et tegn i feltet Fyldtegn. For at ændre placeringen af tabulatorstoppet skal du indtaste en værdi i feltet Tabulatorposition eller markere afkrydsningsfeltet Højrejusteret.

Sidetal (#)

Indsætter sidenummeret for elementet.

Hyperlink (HR og HS)

Creates a hyperlink for the part of the entry that you enclose by the opening (LS) and the closing (LE) hyperlink tags. On the Structure line, click in the empty box in front of the part that you want to create a hyperlink for, and then click this button. Click in the empty box after the part that you want to hyperlink, and then click this button again. All hyperlinks must be unique.

Alle

Tilknytter den aktuelle indstilling til alle niveauer uden at lukke dialogen.

Tegntypografi

Specify a character style for the selected icon in the Structure.

Rediger

Åbner en dialog, hvor du kan redigere den valgte tegntypografi.

note

The next three options are available when the T icon is selected.


Fyldtegn

Vælg det tegn, som du ønsker at vise frem til tabulatorstoppet.

Tabulatorposition

Indtast den afstand, som skal efterlades mellem venstre sidemargen og tabulatorstoppet.

Højrejuster

Justerer tabulatorstoppet til højre sidemargen.

note

The next two options are available when the N# icon is selected.


Format

Only visible when you click the N# button in the Structure line. Select to show the heading number with or without separator.

Show up to level

Enter the maximum number of levels to show of the heading number. For example, select “3” to show up to three levels. If the heading number has fewer than three levels, then the actual number is shown.

Format

Tabulatorernes position relativ til indrykningen fra afsnitstypografien

Placerer tabulatorstoppet i forhold til værdien "indryk fra venstre" defineret i den afsnitstypografi, der er valgt på fanebladet Typografier. Ellers bliver tabulatorstoppet placeret relativt til venstre tekstmargen.

Støt os venligst!