Elementer (indholdsfortegnelse)

Angiv formatet for elementerne i indholdsfortegnelsen.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Indsæt - Indekser og oversigter - Indholdsfortegnelse - Elementer (når Indholdsfortegnelse er den valgte type)


Niveau

Vælg niveauet, som du vil definere.

Struktur og formatering

Strukturlinjen viser koden for indholdsfortegnelsen til det valgte overskriftsniveau. For at ændre udseendet af et overskriftsniveau kan du indtaste koder eller tekst i de tomme bokse på denne linje. Du kan også klikke i en tom boks eller på en kode, og så klikke på en kodeknap.

Kapitelnummer (E#)

Indsætter hele kapiteloverskriften, inklusiv kapitelnummeret, hvis det er tilgængeligt. For at tildele kapitelnummerering til en overskriftstypografi skal du vælge Funktioner - Kapitelnummerering.

Elementtekst (E)

Indsætter teksten fra kapiteloverskriften.

Tabulatorstop (T)

Indsætter et tabulatorstop. For at føje indledende prikker til tabulatorstoppet skal du markere et tegn i feltet Fyldtegn. For at ændre placeringen af tabulatorstoppet skal du indtaste en værdi i feltet Tabulatorposition eller markere afkrydsningsfeltet Højrejusteret.

Sidetal (#)

Indsætter sidenummeret for elementet.

Hyperlink (HR og HS)

Opretter et hyperlink til den del af elementet, som du omgiver af Hyperlink-Start (HR) og -Slut (HS) mærkater. Klik i den tomme boks på Strukturlinjen foran den del, som du vil oprette et hyperlink til, og klik så på denne knap. Klik i den tomme boks efter den del, som du vil hyperlinke, og klik så på denne knap igen. Alle hyperlinks skal være entydige. Kun tilgængelig for indholdsfortegnelser

Alle

Tilknytter den aktuelle indstilling til alle niveauer uden at lukke dialogen.

Tegntypografi

Angiver typografien for den valgte del på Strukturlinjen.

Rediger

Åbner en dialog, hvor du kan redigere den valgte tegntypografi.

Fyldtegn

Vælg det tegn, som du ønsker at vise frem til tabulatorstoppet.

Tabulatorposition

Indtast den afstand, som skal efterlades mellem venstre sidemargen og tabulatorstoppet.

Højrejuster

Justerer tabulatorstoppet til højre sidemargen.

Format

Kun synlig når du klikker på E# knappen i Strukturlinjen. Marker for at vise kapitelnummeret med eller uden Skilletegn.

Evaluer indtil niveau

Indtast det maksimale hierarki niveau hvortil objekter vises i det genererede indeks.

Tabulatorernes position relativ til indrykningen fra afsnitstypografien

Placerer tabulatorstoppet i forhold til værdien "indryk fra venstre" defineret i den afsnitstypografi, der er valgt på fanebladet Typografier. Ellers bliver tabulatorstoppet placeret relativt til venstre tekstmargen.

Støt os venligst!