Elementer (indekser/oversigter)

Angiv formatet for indeks-/oversigtelementerne. Udseendet af dette faneblad ændres til at afspejle det type indeks, som du har valgt på fanebladet Type.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Indsæt - Indekser og oversigter - Indeks/oversigt - Elementer (afhængigt af den valgte type)


Indholdsfortegnelse

Stikordsregister

Figuroversigt

Tabeloversigt

Brugerdefineret

Objektoversigt

Litteraturliste

Støt os venligst!