Tildel typografier

Opretter indekselementer ud fra specifikke afsnitstypografier.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Indsæt - indholdsfortegnelser og stikordsregistre - indholdsfortegnelser, Stikordsregistre og Bibliografier - Type, marker tjekboksen "Yderligere typografier" og klik så på Tilknyt typografier


Typografier

Listen indeholder afsnitstypografierne, som du kan tildele til indeksniveauer.

For at oprette et indekselement fra en afsnitstypografi, skal du klikke på typografien i listen Typografier, og så på knappen >> for at flytte typografien til det indeksniveau, som du ønsker.

<<

Flytter den valgte afsnitstypografi et niveau op i indekshierarkiet.

>>

Flytter den valgte afsnitstypografi et niveau ned i indekshierarkiet.

Støt os venligst!