Indeks

De følgende indstillinger er tilgængelige, når du vælger Litteraturliste som indekstype.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Indsæt - indholdsfortegnelser og stikordsregistre - indholdsfortegnelser, Stikordsregistre og Bibliografier (når Litteraturliste er den valgte type)


Type og titel

Angiv typen og titlen på indekset.

Type

Vælg den type indeks, du vil indsætte eller redigere. De tilgængelige indstillinger på dette fanebladet afhænger af den indekstype, du markerer. Hvis musemarkøren svæver over et indeks, når du vælger Indsæt - Indholdsfortegnelse og stikordsregister - Indholdsfortegnelse, stikordsregister eller litteraturliste, kan du redigere dette indeks.

Titel

Indtast en titel på det valgte indeks.

Beskyttet mod manuelle ændringer

Forhindrer at indholdet af indekset bliver ændret. Manuelle ændringer, som du laver i et indeks, går tabt når indekset bliver opdateret. Hvis du vil have markøren til at rulle gennem et beskyttet område, skal du vælge - LibreOffice Writer - Formateringshjælp og så vælge afkrydsningsfeltet Aktiver markørt i afsnittet Markør i beskyttede områder.

Elementernes formatering

Nummerer elementer

Nummererer automatisk litteraturlistelementerne. For at sætte sorteringsindstillingerne for nummereringen, klik fanebladet Elementer.

Parenteser

Marker parenteserne, som du vil have til at omgive litteraturlisteelementer.

Sorter

Definerer indstillingerne for sortering af indekselementerne.

Sprog

Vælg sprogreglerne til brug for sortering af indekselementerne.

Nøgletype

Vælg numerisk, når du vil sortere tal ud fra værdi, såsom i 1, 2, 12. Markér alfanumerisk, når du vil sortere tallene ud fra tegnkoden, såsom i 1, 12, 2.

Støt os venligst!