Indeks

De følgende indstillinger er tilgængelige, når du vælger Objektoversigt som indekstype.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Indsæt - indholdsfortegnelser og stikordsregistre - indholdsfortegnelser, Stikordsregistre og Bibliografier (når Objektoversigt er den valgte type)


Type og titel

Angiv typen og titlen pĂĄ indekset.

Type

Vælg den type indeks, du vil indsætte eller redigere. De tilgængelige indstillinger på dette fanebladet afhænger af den indekstype, du markerer. Hvis musemarkøren svæver over et indeks, når du vælger Indsæt - Indholdsfortegnelse og stikordsregister - Indholdsfortegnelse, stikordsregister eller litteraturliste, kan du redigere dette indeks.

Titel

Indtast en titel pĂĄ det valgte indeks.

Beskyttet mod manuelle ændringer

Forhindrer at indholdet af indekset bliver ændret. Manuelle ændringer, som du laver i et indeks, går tabt når indekset bliver opdateret. Hvis du vil have markøren til at rulle gennem et beskyttet område, skal du vælge - LibreOffice Writer - Formateringshjælp og så vælge afkrydsningsfeltet Aktiver markørt i afsnittet Markør i beskyttede områder.

Opret Stikordsfortegnelse eller Indholdsfortegnelse

Til

Vælg at oprette indekset enten for dokumentet eller for det aktuelle kapitel.

Opret ud fra følgende objekter

Vælg objekttyperne, som du vil inkludere i en objektoversigt.

Støt os venligst!