Indeks

De følgende indstillinger er tilgængelige, når du vælger Brugerdefineret som indekstype.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Indsæt - indholdsfortegnelser og stikordsregistre - indholdsfortegnelser, Stikordsregistre og Bibliografier (når Brugerdefineret er den valgte type)


Brugerdefinerede indekser er tilgængelige i feltet Type, når du indsætter et indekselement i dit dokument.

Type og titel

Angiv typen og titlen pĂĄ indekset.

Type

Vælg den type indeks, du vil indsætte eller redigere. De tilgængelige indstillinger på dette fanebladet afhænger af den indekstype, du markerer. Hvis musemarkøren svæver over et indeks, når du vælger Indsæt - Indholdsfortegnelse og stikordsregister - Indholdsfortegnelse, stikordsregister eller litteraturliste, kan du redigere dette indeks.

Titel

Indtast en titel pĂĄ det valgte indeks.

Beskyttet mod manuelle ændringer

Forhindrer at indholdet af indekset bliver ændret. Manuelle ændringer, som du laver i et indeks, går tabt når indekset bliver opdateret. Hvis du vil have markøren til at rulle gennem et beskyttet område, skal du vælge - LibreOffice Writer - Formateringshjælp og så vælge afkrydsningsfeltet Aktiver markørt i afsnittet Markør i beskyttede områder.

Opret Stikordsfortegnelse eller Indholdsfortegnelse

Til

Vælg at oprette indekset enten for dokumentet eller for det aktuelle kapitel.

Opret ud fra

Typografier

Inkluderer afsnitstypografierne, som du angiver i dialogen Tildel typografier som indekselementer. For at vælge de afsnitstypografier, som du vil inkludere i stikordsregisteret, skal du klikke på knappen Tildel typografier (...) til højre for denne boks.

Tildel typografier

Åbner dialogen Tildel typografier, hvor du kan vælge de afsnitstypografier, der skal medtages i fortegnelsen. Vælg det relevante overskriftsniveau, hvor typografien skal medtages i fortegnelsen.

Indeksmarkeringer

Inkluderer indekselementerne, som du indsatte ved at vælge Indsæt - Indekser og oversigter - Indekselement i indekset.

Tabeller

Inkluderer tabeller i indekset.

Grafik

Inkluderer grafik i indekset.

Rammer

Medtager rammer i indekset.

OLE-objekter

Inkluderer OLE-objekter i indekset.

Brug niveau fra kildekapitel

Indrykker indekselementer med tabel, grafik, ramme og OLE-objekt i overensstemmelse med deres plads i hierarkiet over kapiteloverskrifter.

Angivelse af et indekselement

Støt os venligst!