Indeks

De følgende indstillinger er tilgængelige, når du vælger Figuroversigt som indekstype.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Indsæt - indholdsfortegnelser og stikordsregistre - indholdsfortegnelser, Stikordsregistre og Bibliografier (når Figuroversigt er den valgte type)


Type og titel

Angiv typen og titlen pĂĄ indekset.

Type

Vælg den type indeks, du vil indsætte eller redigere. De tilgængelige indstillinger på dette fanebladet afhænger af den indekstype, du markerer. Hvis musemarkøren svæver over et indeks, når du vælger Indsæt - Indholdsfortegnelse og stikordsregister - Indholdsfortegnelse, stikordsregister eller litteraturliste, kan du redigere dette indeks.

Titel

Indtast en titel pĂĄ det valgte indeks.

Beskyttet mod manuelle ændringer

Forhindrer at indholdet af indekset bliver ændret. Manuelle ændringer, som du laver i et indeks, går tabt når indekset bliver opdateret. Hvis du vil have markøren til at rulle gennem et beskyttet område, skal du vælge - LibreOffice Writer - Formateringshjælp og så vælge afkrydsningsfeltet Aktiver markørt i afsnittet Markør i beskyttede områder.

Opret Stikordsfortegnelse eller Indholdsfortegnelse

Til

Vælg at oprette indekset enten for dokumentet eller for det aktuelle kapitel.

Opret ud fra

Angiv informationen, der skal kombineres for at lave et indeks.

Billedtekster

Opretter elementer i indekset ud fra objektbilledtekster. For at tilføje en billedtekst til et objekt skal du vælge objektet og så vælge Indsæt - Billedtekst.

Kategori

Vælg billedtekstkategorien, som du vil bruge til indekselementerne.

Vis

Vælg den del af billedteksten, som du vil bruge til indekselementer. Følgende tabel opremser de billedtekstindstillinger, som kan vælges, baseret på billedteksten "Illustration 24: Solen", hvor "Illustration 24" blev genereret automatisk, og "Solen" blev tilføjet af brugeren.

Udvalg i rullelisten

Element i indekset

Henvisning

Illustration 24: Solen

Kategori og nummer

Illustration 24

Billedtekst

Solen


Hvis du vælger "Billedtekst", vil tegnsætningen og afstanden i begyndelsen af billedteksten ikke vises i indekselementet.

Objektnavn

Opretter indekselementer ud fra objektnavne. Du kan for eksempel se objektnavne i Navigatoren og ændre dem i genvejsmenuen.

Støt os venligst!