Indeks

De følgende indstillinger er tilgængelige, når du vælger Stikordsregister som indekstype.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Indsæt - indholdsfortegnelser og stikordsregistre - indholdsfortegnelser, Stikordsregistre og Bibliografier (når Stikordsregister er den valgte type)


Type og titel

Angiv typen og titlen på indekset.

Titel

Indtast en titel på det valgte indeks.

Type

Vælg den type indeks, du vil indsætte eller redigere. De tilgængelige indstillinger på dette fanebladet afhænger af den indekstype, du markerer. Hvis musemarkøren svæver over et indeks, når du vælger Indsæt - Indholdsfortegnelse og stikordsregister - Indholdsfortegnelse, stikordsregister eller litteraturliste, kan du redigere dette indeks.

Beskyttet mod manuelle ændringer

Forhindrer at indholdet af indekset bliver ændret. Manuelle ændringer, som du laver i et indeks, går tabt når indekset bliver opdateret. Hvis du vil have markøren til at rulle gennem et beskyttet område, skal du vælge - LibreOffice Writer - Formateringshjælp og så vælge afkrydsningsfeltet Aktiver markørt i afsnittet Markør i beskyttede områder.

Opret Stikordsfortegnelse eller Indholdsfortegnelse

Til

Vælg at oprette indekset enten for dokumentet eller for det aktuelle kapitel.

Indstillinger

Kombiner identiske elementer

Erstatter identiske indekselementer med et enkelt element, som lister det sidenummer, hvor elementet forekommer i dokumentet. For eksempel bliver elementerne "Vis 10, Vis 43" kombineret som "Vis 10, 43".

Kombiner identiske elementer med f eller ff

Erstatter identiske indekselementer, som findes på den/de følgende side(r), med et enkelt element, som oplister det første sidetal og et "f" eller "ff". for eksempel bliver elementerne "Side 10, Side 11" kombineret til "Side 10f" og "Side 10, Side 11, Side 12" til "Side 10ff". Det aktuelle udseende afhænger af den landeindstillingen/lokaliseringen, men kan tilsidesættes med Sorter - Sprog.

Kombiner med -

Erstatter identiske indekselementer, som findes på efterfølgende sider, med et enkelt element og sideområdet, hvor elementet forekommer. For eksempel bliver elementerne "Vis 10, Vis 11, Vis 12" kombineret til "Vis 10-12".

Forskel på store og små bogstaver

Skelner mellem store og små bogstaver i identiske indekselementer. For asiatiske sprog gælder specielle regler. Hvis du ønsker, at den første forekomst af elementet i dokumentet skal bestemme brugen af store og små bogstaver for elementet, skal du vælge Kombiner identiske elementer.

Noteikon

For at bruge multi-niveau tolerance i Asiatiske sprog, vælg STORE/små bogstaver. I multi-niveau tolerance ignoreres store bogstaver og accenter, og elementerne er kun sammenlignet i den enkle form. Hvis de er ens bliver accenterne sammenlignet. Hvis de stadig er ens, sammenlignes de også på bredden af tegnene, om bogstaver er store eller små, og på forskelle i den Japansk Kana.


Skriv automatisk elementer med stort

Skriver automatisk det første bogstav i et indekselement med stort.

Nøgle som separat element

Indsætter indeksnøgler som separate indekselementer. En nøgle bliver indsat som et øvre topniveau-indekselement og elementerne, som er tildelt til nøglen, som indrykkede underelementer.

For at definere en indeksnøgle, vælg dialogen Indsæt indekselement.

Konkordansfil

Markerer automatisk indekselementer ved hjælp af en konkordansfil - en liste af ord som skal inkluderes i et indeks.

Fil

Vælg, opret eller rediger en konkordansfil.

Sorter

Definerer indstillingerne for sortering af indekselementerne.

Sprog

Vælg sprogreglerne til brug for sortering af indekselementerne.

Nøgletype

Vælg numerisk, når du vil sortere tal ud fra værdi, såsom i 1, 2, 12. Markér alfanumerisk, når du vil sortere tallene ud fra tegnkoden, såsom i 1, 12, 2.

Støt os venligst!