Indeks

De følgende indstillinger er tilgængelige, når du vælger Indholdsfortegnelse som indekstype.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Indsæt - indholdsfortegnelser og stikordsregistre - indholdsfortegnelser, Stikordsregistre og Bibliografier (når Indholdsfortegnelse er den valgte type)


Type og titel

Angiv typen og titlen på indekset.

Type

Vælg den type indeks, du vil indsætte eller redigere. De tilgængelige indstillinger på dette fanebladet afhænger af den indekstype, du markerer. Hvis musemarkøren svæver over et indeks, når du vælger Indsæt - Indholdsfortegnelse og stikordsregister - Indholdsfortegnelse, stikordsregister eller litteraturliste, kan du redigere dette indeks.

Titel

Indtast en titel på det valgte indeks.

Beskyttet mod manuelle ændringer

Forhindrer at indholdet af indekset bliver ændret. Manuelle ændringer, som du laver i et indeks, går tabt når indekset bliver opdateret. Hvis du vil have markøren til at rulle gennem et beskyttet område, skal du vælge - LibreOffice Writer - Formateringshjælp og så vælge afkrydsningsfeltet Aktiver markørt i afsnittet Markør i beskyttede områder.

Opret Stikordsfortegnelse eller Indholdsfortegnelse

Til

Vælg at oprette indekset enten for dokumentet eller for det aktuelle kapitel.

Evaluer op til niveau

Angiv antal overskriftsniveauer som skal inkluderes i indekset.

Opret ud fra

Brug dette område til at angive hvilke informationer, der skal inkluderes i et indeks.

Disposition

Opretter indekset med dispositionsniveauer. Afsnit formateret med en af de foruddefinerede Overskriftstypografier (Overskrift 1-10) indgår i indekset.

Du kan også tildele dispositionsniveauer til afsnit på fanebladet Disposition og nummerering i dialogen Formater ▸ Afsnit.

Yderligere typografier

Inkluderer afsnitstypografierne, som du angiver i dialogen Tildel typografier som indekselementer. For at vælge de afsnitstypografier, som du vil inkludere i stikordsregisteret, skal du klikke på knappen Tildel typografier (...) til højre for denne boks.

tip

Du kan medtage typografierne Figurfortegnelsesoverskrift eller Litteraturliste-overskrift, såvel som enhver anden relevant typografi, i Indholdsfortegnelsen.


Tildel typografier

Åbner dialogen Tildel typografier, hvor du kan vælge de afsnitstypografier, der skal medtages i fortegnelsen. Vælg det relevante overskriftsniveau, hvor typografien skal medtages i fortegnelsen.

tip

LibreOffice opretter elementer i Indholdsfortegnelsen baseret på afsnitstypografiens dispositionsniveau og afsnittets indhold. Hvis afsnittet er tomt, bliver det ikke medtaget i Indholdsfortegnelsen. For gennemtvinge at det tomme afsnit bliver oplistet i Indholdfortegnelsen, tilføjer du manuelt et mellemrum eller et mellemrum uden ombrydning til afsnittet. Mellemrum, der tilføjes i tekstfeltet Efter på fanebladet Nummerering i dialogen Kapitelnummerering påvirker ikke dette formål, da de er en del af afsnitsnummereringen, ikke afsnitsindholdet.


Indeksmarkeringer

Inkluderer indekselementerne, som du indsatte ved at vælge Indsæt - Indekser og oversigter - Indekselement i indekset.

Støt os venligst!