Indholdsfortegnelse, Stikordsregister og Bibliografi

Indsætter et indeks eller en indholdsfortegnelse ved markørens aktuelle position. For at redigere et indeks eller en indholdsfortegnelse, placer markøren i indekset eller indholdsfortegnelsen og vælg Indsæt - Indekser og oversigter - Indeks/oversigt.

For at tilgĂĄ denne kommando...

From the menu bar:

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography

From the context menu:

Choose Edit Index in the index.

From the tabbed interface:

Choose Reference - Table of Contents.

On the Reference menu of the Reference tab, choose Table of Contents, Index or Bibliography.

From toolbars:

Icon Insert Index

Insert Index


Du kan ogsĂĄ forhĂĄndsvise indekset eller tabellen i denne dialog.

Afhængig af den indekstype du vælger, vil følgende faneblade være tilstede.

Type

Use this tab to specify and define the type of index that you want to insert. You can also create custom indexes.

Elementer (indekser/oversigter)

Angiv formatet for indeks-/oversigtelementerne. Udseendet af dette faneblad ændres til at afspejle det type indeks, som du har valgt på fanebladet Type.

Typografier

Assign paragraph styles to index titles and index entries in Table of Contents, Indexes, and Bibliography. For Alphabetical Indexes, paragraph styles can be assigned to separators. You can also edit paragraph styles from this dialog.

Spalter

Specificerer antallet af spalter og spaltelayoutet for en sidetypografi, ramme eller sektion.

Brug dette faneblad til at angive spaltelayoutet for stikordsregisteret eller indholdsfortegnelsen. Som standard vil indekstitlen være en kolonne bred og udvider sig fra venstre sidemargen.

Area (Background, Highlighting)

Indstil fyldindstillinger til det valgte tegningsobjekt eller dokument-element.

Støt os venligst!