Indholdsfortegnelse og stikordsregister

Åbner en menu til at indsætte et element til stikordsregister eller litteraturoversigt, såvel som at indsætte en indholdsfortegnelse, stikordsregister eller litteraturoversigt.

For at tilgĂĄ denne kommando...

From the menu bar:

Choose Insert - Table of Contents and Index


Indholdsfortegnelse, Stikordsregister og Bibliografi

Indsætter et indeks eller en indholdsfortegnelse ved markørens aktuelle position. For at redigere et indeks eller en indholdsfortegnelse, placer markøren i indekset eller indholdsfortegnelsen og vælg Indsæt - Indekser og oversigter - Indeks/oversigt.

Indekselement

Marks the selected text as index or table of contents entry or edits the selected index entry.

Litteraturlisteelement

Indsætter en litteraturlistereference.

Støt os venligst!