Indholdsfortegnelse og stikordsregister

Åbner en menu til at indsætte et element til stikordsregister eller litteraturoversigt, såvel som at indsætte en indholdsfortegnelse, stikordsregister eller litteraturoversigt.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Indsæt - Indekser og oversigter


Indekselement

Markerer den valgte tekst som stikordsregister- eller indholdsfortegnelseselement.

Litteraturlisteelement

Indsætter en litteraturlistereference.

Indholdsfortegnelse, Stikordsregister og Bibliografi

Indsætter et indeks eller en indholdsfortegnelse ved markørens aktuelle position. For at redigere et indeks eller en indholdsfortegnelse, placer markøren i indekset eller indholdsfortegnelsen og vælg Indsæt - Indekser og oversigter - Indeks/oversigt.

Støt os venligst!