Rediger felter (variable)

Rediger feltindhold.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Rediger Felter i kontekstmenuen for det valgte felt.


Type

Viser det markerede felts type.

Vælg

Oplister de tilgængelige felter til den den feltttype, der er markeret på listen Type. For at indsætte et felt klikker du først på feltet og derefter på Indsæt.

Format

Hvis et felt viser en dato, et klokkeslæt eller tal, bruges Format til at tilpasse udseendet af datoen, klokkeslættet eller tallet. Fælles formater vises i vinduet Format, eller klik på "Flere formater" for at definere et tilpasset format.

Usynlig

Skjuler feltindhold i dokumentet. Feltet indsættes som et tyndt, gråt mærke i dokumentet. Denne indstilling er kun tilgængelig for felttyperne "Sæt variabel" og "Brugerfelt".

Værdi

Indtast det indhold, du vil tilføje til et brugertilpasset felt.

Anvend

Tilføjer det brugerdefinerede felt til listen Valg.

ikonet Anvend

Anvend

Pileknapper

Brug pileknapperne til at gå til den næste eller foregående felt af den samme type i dokumentet.

Rediger

Når det er synligt, åbner det en dialog til redigering af feltindholdet. Dialogen er afhængig af felttypen.

Støt os venligst!