Specielle tags

Når du gemmer et dokument, der indeholder felter som et HTML-dokument, konverterer LibreOffice automatisk dato, tid, og Dokumentinformationsfelter til specielle HTML-tags. Feltindholdet indsættes mellem åbnings- og luknings- HTML-tags på de konverterede felter. Disse specielle HTML-tags svarer ikke til standard HTML-tags.

LibreOffice Writer-felter er identificeret ved et <SDFIELD> mærke i et HTML-dokument. Felttypen, formatet og navnet på det aktuelle felt er indeholdt i startmærket. Formatet for et feltmærke, der genkendes af et HTML-filter, afhænger af felttypen.

Dato- og klokkeslætsfelter

For "Dato-" og "Klokkeslæts-" felter, er parameteren TYPE lig med DATETIME. Formatet for datoen eller tiden er angivet af SDNUM parameteren, for eksempel, DD:MM:ÅÅ for datoer, eller TT:MM:SS for tid.

For faste dato- og klokkeslætsfelter bliver datoen eller klokkeslættet angivet med parameteren SDVAL.

Eksempler på specielle dato- og klokkeslæts-HTML-tags som bliver genkendt af LibreOffice som felter vises i den følgende tabel:

Felter

LibreOffice tag

Dato er fast

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDVAL="35843,4239988426" SDNUM="1031;1031;DD/MM/Ă…Ă…">17/02/98</SDFIELD>

Dato er variabel

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDNUM="1031;1031;DD/MM/Ă…Ă…">17/02/98</SDFIELD>

Klokkeslæt er fast

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDVAL="35843,4240335648" SDNUM="1031;1031;TT:MM:SS">10:10:36</SDFIELD>

Klokkeslæt er variabel

<SDFIELD TYPE=DATETIME SDNUM="1031;1031;TT:MM:SS">10:10:36</SDFIELD>


Dokumentinformationsfelter

For dokumentinformationsfelter er parameteren TYPE lig med DOCINFO. Parameteren SUBTYPE viser den bestemte felttype, for eksempel, for dokumentinformationsfeltet "Oprettet", SUBTYPE=CREATE. For dokumentinformationsfelterne dato og klokkeslæt er formatparameteren lig med DATE eller TIME, og parameteren SDNUM angiver det talformat, som bliver brugt. Parameteren SDFIXED angiver om indholdet af dokumentinformationsfeltet er fast eller ej.

Indholdet af et fast dato- eller klokkelsætsfelt er lig med parameteren SDVAL, ellers vil indholdet være lig teksten fundet mellem SDFIELD HTML-tags'ene.

Eksempler på specielle dokumentinformations-HTML-tags som bliver genkendt af LibreOffice som felter vises i den følgende tabel:

Felter

LibreOffice tag

Beskrivelse (fast indhold)

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=COMMENT SDFIXED>Beskrivelse</SDFIELD>

Dato for oprettelse

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=Opret Format=DATO SDNUM="1031;1031;KK Ă…Ă…">1. kvartal 98</SDFIELD>

Oprettelsestidspunkt (fast indhold)

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CREATE FORMAT=TIME SDVAL="0" SDNUM="1031;1031;HH:MM:SS AM/PM" SDFIXED>03:58:35 PM</SDFIELD>

Ændringsdato

<SDFIELD TYPE=DOCINFO SUBTYPE=CHANGE FORMAT=DATE SDNUM="1031;1031;NN DD MMM, YY">Mo 23 Feb, 98</SDFIELD>


Støt os venligst!