Database

Du kan indsætte felter fra hvilken som helst database, for eksempel adressefelter, i dit dokument.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg fanen Indsæt - Felter - Flere felter - Database


Type

Oplister de tilgængelige felttyper.

Felttype

Betydning

VilkĂĄrlig datapost

Indsætter indholdet af databasefeltet, som du angiver i feltet Datapostnummer som et brevfletningsfelt, hvis Betingelsen, som du indtaster, er opfyldt. Kun dataposter, der er valgt med en multimarkering i datakildevisningen, tages i betragtning.

Du kan bruge dette felt til at indsætte flere dataposter i et dokument. Indsæt blot feltet Vilkårlig datapost foran de formularbrevsfelter, som bruger en bestemt datapost.

Databasenavn

Indsætter navnet på databasetabellen, der er valgt i feltet Databaseudvalg. Feltet "Databasenavn" er et global felt, så hvis du indsætter et andet databasenavn i dit dokument, bliver indholdet af alle tidligere indsatte "Databasenavn" felter opdateret.

Brevfletningsfelter

Indsætter navnet på et databasefelt som en pladsholder, så du kan oprette et brevfletningsdokument. Feltets indhold bliver automatisk indsat, når du udskriver formularbrevet.

Næste datapost

Indsætter indholdet af det næste brevfletningsfelt i dit dokument, hvis den betingelse, som du definerer, er opfyldt. De dataposter, som du vil inkludere, skal være valgt i datakildevisningen.

Du kan bruge feltet "Næste datapost" til at indsætte indholdet af efterfølgende dataposter mellem brevfletningsfelterne i et dokument.

Datapostnummer

Indsætter nummeret på den valgte databasepost.


note

Følgende felter kan kun indsættes, hvis det tilsvarende felttype er valgt på listen Type.


Databaseudvalg

Vælg den databasetabel eller databaseforespørgsel, som du ønsker, at feltet skal henvise til. Du kan inkludere felter fra mere end én database eller forespørge i et dokument.

Betingelse

For felter kædet til en betingelse, indtast kriteriet her.

Hvis du vil, kan du tildele en betingelse, som skal opfyldes, før indholdet af felterne "Vilkårlig datapost" og "Næste datapost" indsættes. Standardbetingelsen er "Sand", så betingelsen er altid sand, hvis du ikke ændrer betingelsesteksten.

Datapostnummer

Angiv nummeret på den datapost, som du vil indsætte, når betingelsen, som du angiver, er opfyldt. Datapostnummeret svarer til det aktuelle valg i datakildevisningen. For eksempel, hvis du vælger de sidste 5 dataposter i en database, som indeholder 10 dataposter, vil nummeret på første datapost være 1 og ikke 6.

Noteikon

Hvis du henviser til felter i en anden database (eller i en anden tabel eller forespørgsel indenfor den samme database), bestemmer LibreOffice datapostnummeret relativt til det aktuelle valg.


Format

Markér formatet for det felt, du vil indsætte. Denne indstilling er tilgængelig for numeriske, boolske, dato- og tidsfelter.

Fra database

Bruger formatet defineret i den valgte database.

Gennemse

Åbner en filåbningsdialog hvor du kan vælge en databasefil (*.odb). Den valgte fil bliver føjet til udvalgslisten Databaser.

Brugerdefineret

Anvender det format, som du vælger i Liste af brugerdefinerede formater.

Liste af brugerdefinerede formater

Oplister de tilgængelige brugerdefinerede formater.

Udskriv et formularbrev

Når du udskriver et dokument, der indeholder databasefelter, spørger en dialog om du vil udskrive et formularbrev. Hvis du svarer ja, åbnes dialogen Brevfletning, hvor du kan vælge de dataposter, der skal udskrives.

Støt os venligst!