Variable

Variabelfelter lader dig indsætte dynamisk indhold i dit dokument. For eksempel kan du bruge en variabel til at nulstille sidenummereringen.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg fanen Indsæt - Felter - Flere felter - Variabler


Type

Oplister de tilgængelige felttyper.

Type

Beskrivelse

Definer variabel

Definerer en variabel og dens værdi. Du kan ændre en variabels værdi ved at klikke foran variabelfeltet og så vælge Rediger ▸ Felt.

Vis variabel

Indsætter den aktuelle værdi af den variabel, du klikker på på listen Marker.

DDE-felt

Indsætter et DDE-link i dokumentet, som du kan opdatere, så ofte som du vil, gennem det tildelte navn.

Indsæt formel

Indsætter et fast tal eller resultatet af en formel.

Indtastningsfelt

Indsætter en ny værdi for en variabel eller et brugerdefineret felt.

Værdien af en variabel i et indtastningsfelt gælder kun fra det sted, hvor feltet er indsat og fremefter. For at ændre variablens værdi senere i dokumentet, skal du indsætte et andet indtastningsfelt med samme navn, men med en anden værdi. Værdien af et brugerdefineret felt ændres dog globalt.

Variablerne vises i feltet Marker. Når du klikker på knappen Indsæt, vises dialogen Gennemse felter, hvor du kan indtaste den nye værdi eller supplerende tekst som bemærkning.

Sekvensnummerering

Indsætter automatisk nummerering i tabeller, grafikker eller rammer.

Definer sidevariabel

Indsætter et referencepunkt i dokumentet, hvorefter sideantallet genstarter. Marker "aktiveret" for at aktivere referencepunktet, og "deaktiver" for at deaktiver det. Du kan også indtaste en forskydning for at starte sidetallet ved et andet tal.

Vis sidevariabler

Viser sideantallet fra referencepunktet "Definer sidevariabel" i dette felt.

Brugerdefineret felt

Indsætter en brugerdefineret global variabel. Du kan bruge brugerfeltet til at definere en variabel for en betingelsessætning. Når du ændrer et brugerdefineret felt, vil alle forekomster af variablen i dokumentet blive opdateret.


Vælg

Oplister de tilgængelige felter til den den feltttype, der er markeret på listen Type. For at indsætte et felt klikker du først på feltet og derefter på Indsæt.

tip

For hurtigt at indsætte et felt fra listen Markering holder du og dobbeltklikker på feltet.


Format

Hvis et felt viser en dato, et klokkeslæt eller tal, bruges Format til at tilpasse udseendet af datoen, klokkeslættet eller tallet. Fælles formater vises i vinduet Format, eller klik på "Flere formater" for at definere et tilpasset format.

Navn

Indtast navnet på det brugerdefinerede felt, som du vil oprette.Denne indstilling er tilgængelig for felttyperne "Sæt variabel", "DDE-felt", "Tal-område" og "Brugerfelt".

warning

Brugerdefinerede felter er kun tilgængelige i det aktuelle dokument.


Værdi

Indtast det indhold, du vil tilføje til et brugertilpasset felt.

Angiv i listen Formater, om værdien bliver indsat som tekst eller som et tal.

note

Følgende felter kan kun indsættes, hvis det tilsvarende felttype er valgt på listen Type.


I et HTML-dokument er to ekstra felter tilgængelige for felttypen:"Definer variabel": HTML_ON og HTML_OFF. Teksten, som du indtaster i feltet Værdi, bliver konverteret til et åbnings-HTML-mærke (<Value>) eller til et luknings-HTML(</Value>)-mærke, når filen er gemt som et HTML-dokument, afhængigt af den indstilling, som du vælger.

DDE-udtryk

Den generelle syntaks for en DDE-kommando er: "<Server> <Emne> <Element>", hvor server er DDE-navnet for det program, som indeholder data. Emne refererer til stedet for Elementet (sædvanligvis filnavnet), og Element repræsenterer det faktiske objekt.

Denne mulighed er kun tilstede, hvis felttypen "DDE-felt" er valgt.

Formel

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis felttypen "Indsæt formel" er markeret.

Henvisning

Skriv den tekst, som du vil vise i feltet. Hvis du indsætter et pladsholderfelt, så skriv den tekst, som du vil vise som et hjælpetip, når du lader musemarkøren blive over feltet.

Forskydning

Indtast forskydningsværdien, som du vil anvende på et sidenummerfelt, for eksempel "+1".

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis felttypen "Sæt sidevariabel" er valgt.

Usynlig

Skjuler feltindhold i dokumentet. Feltet indsættes som et tyndt, gråt mærke i dokumentet. Denne indstilling er kun tilgængelig for felttyperne "Sæt variabel" og "Brugerfelt".

With Heading Number

Use this option to display a heading number before a “number range” field. The heading number comes from a heading prior to the location of the field.

Up to level

With typical use of headings in the document, the selected number will indicate how many levels of heading number (starting from level 1) to display. The selected value indicates the maximum number of levels to show. The actual number may have fewer levels. For example, if the immediately prior heading number is 2.6, and 4 is selected, then only 2.6 is displayed . If [None] is selected, no heading number is displayed.

note

The heading number selected for display is the first prior heading whose outline level is equal to or less than the selected outline level. For example, select “2” to use the heading number of the first prior heading with outline level 1 or outline level 2.


Skilletegn

Specify the character to use as a separator between the heading number and the field number.

note

With Heading Number, Up to level and Separator are only available for the “Number range” field type.


Anvend

Tilføjer det brugerdefinerede felt til listen Valg.

ikonet Anvend

Anvend

Slet

Fjerner det brugerdefinerede felt fra den markerede liste. Du kan kun fjerne felter, som ikke bruges i det aktuelle dokument. For at fjerne et felt, som bruges i det aktuelle dokument, fra listen, fjerner du først alle forekomster af feltet i dokumentet og fjerner det så fra fra listen.

Icon

Slet

Støt os venligst!