Dokumentinformation

Dokumentinformations-felterne indeholder information om et dokuments egenskaber, som for eksempel den dato, dokumentet blev oprettet. For at se et dokuments egenskaber vælger du Filer - Egenskaber.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg fanen Indsæt - Felter -Flere felter - Dokumentinformation


note

NĂĄr du eksporterer og importerer et HTML-dokument, som indeholder Dokumentinformationsfelter, bruges specielle LibreOffice-formater.


Type

Opremser de tilgængelige felttyper. For at føje et felt til dit dokument, skal du klikke på en felttype, klikke på et felt i listen Type, og så klikke på Indsæt. Følgende felter er tilgængelige:

Type

Betydning

Indhold

Indsætter kommentarer som indtastet på fanebladet Beskrivelse i dialogen Filer ▸ Egenskaber.

Oprettet

Indsætter forfatterens navn, og datoen eller klokkeslættet for dokumentets oprettelse.

Brugertilpasset

Indsætter indholdet af de egenskaber, der blev fundet på fanebladet Brugertilpassede egenskaber i dialogen Filer ▸ Egenskaber. (Vises kun, hvis der tilføjet Brugertilpassede Egenskaber.)

Nøgleord

Indsætter nøgleord, som indtastet på fanebladet Beskrivelse i dialogen Filer - Egenskaber.

Senest udskrevet

Indsætter forfatterens navn, og datoen eller klokkeslættet, da dokumentet senest blev udskrevet.

Ændret

Indsætter forfatterens navn og datoen eller klokkeslættet for den seneste gemning.

Revisionsnummer

Indsætter versionsnummeret for det aktuelle dokument.

Emne

Indsætter emnet, som indtastet på fanebladet Beskrivelse i dialogen Filer ▸ Egenskaber.

Titel

Indsætter Titel som indtastet på fanebladet Beskrivelse i dialogen Filer ▸ Egenskaber

Samlet redigeringstid

Indsætter den samlede tid, der er brugt på at redigere et dokument.


note

De følgende felter kan kun indsættes, hvis den tilsvarende felttype er valgt i Type.


Marker

Opremser de tilgængelige felter for felttypen, der er valgt i Type. For at indsætte et felt, klik på feltet, og klik så på Indsæt.

tip

For hurtigt at indsætte et felt fra listen Vælg dobbeltklikker du på feltet.


note

For felttyperne "Oprettet", "Ændret", og "Senest udskrevet", kan du inkludere forfatteren, dato, og klokkeslættet for den tilsvarende operation.


Format

Klik pĂĄ det format, som du vil bruge til det valgte felt, eller klik pĂĄ "Flere formater" for at definere et brugerdefineret format.

NĂĄr du klikker pĂĄ "Flere formater", ĂĄbnes dialogen Talformater , hvor du kan definere et brugertilpasset format.

Fast indhold

Indsætter feltet som statisk indhold. Det vil sige at feltet ikke kan blive opdateret.

note

Felter med fastlåst indhold bliver kun beregnet, når du opretter et nyt dokument fra en skabelon, som indeholder sådan et felt. For eksempel, et datofelt med fastlåst indhold indsætter datoen for oprettelsen af et nyt dokument fra skabelonen.


Støt os venligst!