Funktioner

Afhængig af den felttype, du vælger, kan du tildele betingelser til bestemte funktioner. For eksempel kan du definere et felt, som udfører en makro, når du klikker på feltet i dokumentet, eller en betingelse som, når den er opfyldt, skjuler et felt. Du kan også definere pladsholderfelter, som indsætter grafik, tabeller, rammer og andre objekter i dit dokument, når det behøves.

For at tilgå denne kommando...

Vælg fanebladet Indsæt ▸ Felter ▸ Flere felter ▸ Funktioner


Type

Oplister de tilgængelige felttyper.

Type

Betydning

Betinget tekst

Indsætter tekst, hvis en bestemt betingelse er opfyldt. Indtast for eksempel "sun eq 1" i feltet Betingelse, og derefter den tekst, som du vil indsætte, når variablen "sun" er lig med "1" i feltet . Hvis du vil, kan du også indtaste den tekst, som du vil vise, når denne betingelse ikke er opfyldt i feltet Ellers. For at definere variablen "sun" skal du klikke på fanebladet Variable, vælge "Definér variabel", skrive "sun" i feltet Navn og dens værdi i feltet Værdi.

Indtastningsliste

Indsætter et tekstfelt, der viser et element på en liste. Du kan tilføje, redigere og fjerne elementer samt ændre deres rækkefølge på listen. Klik på et felt Inputliste i dit dokument eller tryk på +Skift+F9 for at vise dialogen Vælg element.

Indtastningsfelt

Indsætter et tekstfelt, som du kan åbne ved at klikke på det i dokumentet. Du kan så skifte teksten, som bliver vist.

Udfør makro

Indsætter et tekstfelt, som udfører en makro, når du klikker feltet i dokumentet. For at tildele en makro til feltet, klik knappen Makro.

Pladsholder

Indsætter et pladsholderfelt i dokumentet, for eksempel for grafik. Når du klikker et pladsholderfelt i dokumentet, bliver du bedt om at indsætte det element, som mangler.

Skjult tekst

Indsætter et tekstfelt, som er skjult, når den betingelse, du angiver, er opfyldt. For at bruge denne funktion vælger du LibreOffice ▸ Vis og rydder afkrydsningsfeltet Skjult tekst.

Skjult afsnit

Skjuler et afsnit, når den betingelse, du angiver, er opfyldt. For at bruge denne funktion vælger du LibreOffice Writer ▸ Vis og rydder afkrydsningsfeltet Skjulte afsnit.

Kombinér tegn

Kombinerer op til 6 tegn, så de opfører sig som et enkelt tegn. Denne funktionalitet er kun tilgængelig, når asiatiske skrifttyper er understøttet.


note

Følgende felter kan kun indsættes, hvis det tilsvarende felttype er valgt på listen Type.


Format

For funktionsfelter bliver formatfeltet kun brugt til felter af typen pladsholder. Her bestemmer formatet, hvilket objekt pladsholderen står for.

Betingelse

For felter kædet til en betingelse, indtast kriteriet her.

Så, Ellers

Angiv den tekst, der skal vises, når betingelsen er opfyldt i feltet , og den tekst, der skal vises, når betingelsen ikke er opfyldt i feltet Ellers.

Du kan også indsætte databasefelter i boksene og Ellers ved at bruge formatet "databasenavn.tabelnavn.feltnavn".

note

Hvis tabellen eller feltnavnet ikke eksisterer i en database, vil intet blive indsat.


note

Hvis du inkluderer citationstegnene i "databasename.tablename.fieldname", bliver udtrykket indsat som tekst.


Henvisning

Skriv den tekst, som du vil vise i feltet. Hvis du indsætter et pladsholderfelt, så skriv den tekst, som du vil vise som et hjælpetip, når du lader musemarkøren blive over feltet.

Format

Vælg den makro, som du vil køre, når der klikkes på feltet.

Makronavn

Viser navnet på den valgte makro.

Pladsholder

Skriv den tekst, som du vil vise i pladsholderfeltet.

Skjult tekst

Skriv den tekst, som du vil skjule, hvis en betingelse er opfyldt.

Tegn

Indtast tegnene, som du vil kombinere. Du kan kombinere højst 6 tegn. Denne indstilling er kun tilgængelig for felttypen Kombinér tegn.

Værdi

Indtast en værdi for det valgte felt.

Makro

Åbner Makrovælger, hvor du kan vælge makroen, der vil køre, når du klikker på det valgte felt i dokumentet. Denne knap er kun tilgængelig for funktionsfeltet "Udfør makro".

De følgende kontrolelementer vises for felter af typen Indtastningsliste:

Element

Indtast et nyt element.

Tilføj

Tilføjer Element til listen.

Elementer på listen

Opremser elementerne. Det øverste element vises i dokumentet.

Fjern

Fjerner det valgte element fra listen.

Flyt opad

Flytter det valgte element op på listen.

Flyt nedad

Flytter det valgte element ned på listen.

Navn

Indtast et entydigt navn i Indtastningslisten.

Vælg element

Denne dialog bliver vist, når du klikker på en Indtastningsliste i dokumentet.

Vælg det element, som du vil vise i dokumentet, klik så OK.

Rediger

Viser dialogen Rediger felter: Funktioner, hvor du kan redigere Indtastningsliste.

Næste

Lukker den aktuelle Inputliset og viser den næste, hvis den er tilgændelig. Du ser denne knap, når du åbner dialogen Vælg element med +Skift+F9.

Støt os venligst!