Krydsreference

Her kan du sætte henvisningerne eller de felter, der henvises til, ind i det aktuelle dokument. Henvisninger er felter, der henvises til indenfor det samme dokument eller indenfor underdokumenter af et hoveddokument.

Fordelen ved indtaste en krydshenvisning som et felt er, at du ikke behøver at tilpasse henvisningerne manuelt, hver gang du ændrer dokumentet. Du skal bare opdatere felterne med F9, og så opdateres henvisningerne i dokumentet også.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg fanen Indsæt - Felter - Flere felter - Krydshenvisninger

Vælg Indsæt - Krydshenvisning


Indsætte krydshenvisninger

Type

Lister de tilgængelige felttyper. For at tilføje et felt til dit dokument, skal du klikke på en felttype, klikke på et felt i udvalgslisten og så klikke på Indsæt. Følgende felter er tilgængelige:

Type

Betydning

Sæt henvisning

Definer målet for et henvist felt. Under Navn, indtast et navn for henvisningen. Når henvisningen indsættes, vil navnet fremkomme som en identifikation i rullelisten Udvalg.

I et HTML-dokument ignoreres henvisningsfelter, som er indtastet på denne måde. For målet i HTML-dokumenter er du nødt til at indsætte et bogmærke.

Indsæt henvisning

Indsættelse af en henvisning til en anden placering i dokumentet. Målet for henvisningen er nødt til at være defineret med "Sæt henvisning" først. Ellers er indsættelse af en henvisning ved at vælge et feltnavn under Udvalg ikke muligt.

I hoveddokumenter kan du også henvise fra et underdokument til et andet. Bemærk at henvisningsnavnet ikke vil fremkomme i udvalgsfeltet og derfor skal indtastes "manuelt".

I et HTML-dokument ignoreres henvisningsfelter, som er indtastet på denne måde. For henviste felter i HTML-dokumenter er du nødt til at indsætte et hyperlink.

Overskrifter

Markeringsboksen viser en liste af alle overskrifter i den rækkefølge de optræder i, i dokumentet.

Nummererede afsnit

Udvalgsfeltet viser en liste over alle sorterede afsnit i den rækkefølge, de ses i dokumentet. Listen indeholder:

  • paragraphs with a paragraph style assigned a numbering scheme in the Tools > Heading Numbering dialog

  • sorterede listeafsnit, formateret med værktøjslinjen Formatering eller dialogen Punkttegn og Nummerering

  • afsnit formateret med en nummeret listetypografi

  • afsnit formateret med en afsnitstypografi med en nummeret listetypografi anvendt fra fanebladet Disposition og liste.

Bogmærker

Efter indsættelse af et bogmærke i dokumentet med Indsæt - Bogmærke vil bogmærkeelementet på fanebladet Henvisninger kunne bruges. Bogmærker bruges sædvanligvis til at markere bestemte tekstpassager i et dokument. I et tekstdokument kan du for eksempel bruge bogmærkerne til at hoppe fra en passage i dokumentet til en anden.

I et HTML-dokument bliver disse bogmærker ankre <A navn>, som bestemmer målet for eksempelvis hyperlinks.

Fodnoter

Hvis dine dokumenter indeholder en fodnote, kan du vælge elementet Fodnoter. En reference til en fodnote returnerer fodnotenummeret.

(Indsatte objekter med etiketter)

Du kan sætte referencer til objekter som har anvendt billedtekster. For eksempel, indsæt et billede, højreklik på billedet og vælg Billedtekst. Nu vises objektet som en nummereret "Illustration" på listen.


tip

Henvisninger er felter. For at fjerne en henvisning, skal du slette feltet. Hvis du definerer en længere tekst som en henvisning, og du ikke vil genindtaste den efter at have slettet henvisningen, kan du vælge teksten og kopiere den til udklipsholderen. Så kan du genindsætte den som "uformateret tekst" på den samme position ved at bruge kommandoen Rediger - Indsæt speciel. Teksten forbliver intakt, mens henvisningen bliver slettet.


Markering

Oplister de tilgængelige felter af den type, der er valgt på listen Type . For at indsætte et felt, klikker du på feltet, vælger et format på listen "Henvis med" og klikker derefter på Indsæt.

tip

For hurtigt at indsætte et felt fra listen holder du nede og dobbeltklikke på feltet.


Henvis med

Vælg formatet, som du vil bruge til det valgte henvisningsfelt. De følgende formater er tilgængelige:

Format

Betydning

Sidetal (uden typografi)

Indsætter sidenummeret på den side, der indeholder henvisningsmålet.

Kapitel

Inserts the heading number or list number of the reference target.

Tekst, der henvises til

Inserts the complete reference target text. For footnotes the footnote number is inserted. For captions the complete caption (category, number and text) is inserted.

“Herover”/“Herunder”

Indsætter "over" eller "under", afhængigt af placeringen af henvisningsmålet relativt til positionen på henvisningsfeltet.

Sidetal (med typografi)

Indsætter sidenummeret på den side, der indeholder henvisningsmålet ved at bruge formatet specificeret i sidetypografien.

Tal

Indsætter nummeret på overskriften eller det nummererede afsnit, inklusiv overordnede niveauer afhængigt af sammenhængen. Se noten under denne tabel for mere information.

Tal (ingen sammenhæng)

Indsætter kun antallet af overskriften eller nummereret afsnit.

Tal (fuld sammenhæng)

Indsætter nummeret på overskriften eller det nummererede afsnit, inklusiv alle overordnede niveauer.

Kategori og nummer

Inserts the caption category and caption number (or number range variable name and value). Any text between the category and number (or variable name and value) is also inserted.

This option is available for all number range variables, including caption numbers.

Billedtekst

Inserts all text that follows the caption category and caption number until end of paragraph.

This option is available for all number range variables, including caption numbers.

Number

Inserts the caption number (or number range value).

This option is available for all number range variables, including caption numbers.


note

For “Chapter”, “Number”, “Number (no context)”, and “Number(full context)” formats, the number of sublevels shown for the selected format depends on the Show sublevels setting for the relevant outline levels in Tools - Heading Numbering.


Navn

Indtast navnet på det brugerdefinerede felt, som du vil oprette. For at sætte et mål klikker du på "Sæt Reference" på listen Type, taster et navn i feltet og klikker så på Indsæt. For at henvise til det nye mål, klikker du på målets navn på listen Valg.

I et hoveddokument bliver mål, som er i forskellige underdokumenter, ikke vist i listen Udvalg. Hvis du vil indsætte en henvisning til målet, skal du indtaste stien og navnet i feltet Navn.

Værdi

Indtast det indhold, du vil tilføje til et brugertilpasset felt.

Hvis du markerer tekst i dokumentet og så indsætter en henvisning, vil den markerede tekst blive til indholdet af det felt, som du indsætter.

Støt os venligst!