Dokument

Felter bruges til at indsætte information om det aktuelle dokument, for eksempel filnavn, skabelon, statistik, brugerdata, dato og klokkeslæt.

For at tilgå denne kommando...

Vælg fanebladet Indsæt ▸ Felter ▸ Flere felter ▸ Dokument


For at indsætte et felt i dokument vælger du først feltet Type og klikker så på listen Vælg, for at vælge, hvilket informationselement, der skal indsættes og klik så på Indsæt.

Type

Oplister de tilgængelige felttyper.

Marker

Oplister, hvilken information, der kan indsættes i en valgt felttype.

Tilgængelige felttyper og Udvalgslister

Type

Udvalgsliste

Forfatter

Den aktuelle brugers navn eller initialer (som indtastet i LibreOffice ▸ Brugerdata).

Dato

Indsætter den aktuelle dato. Du kan indsætte dato som et fast felt - Dato (fast) - som ikke ændres eller som et dynamisk felt - Dato - som opdateres automatisk. For at opdatere Dato-feltet manuelt trykker du på F9.

Filnavn

Indsætter filnavnet og/eller katalogstien i det aktuelle dokument, såvel som filnavnet uden filtype.

Heading

Shows the heading number and/or the heading contents of a heading prior to the inserted field.

Side

Indsætter sidenummeret for den aktuelle, den forrige eller den næste side.

Signatur-afsnit

Indsætter et metadata-felt med en digital signatur i afsnittet. Du skal have et digitalt certifikat for et underskrive et afsnit.

Afsender

Indsætter felter med brugerdata. Du kan ændre de viste brugerdata ved at vælge LibreOffice ▸ Brugerdata.

Statistik

Indsætter dokumentstatistik, såsom sideantal og ordtælling, som et felt. For at se et dokuments statistik skal du vælge Filer ▸ Egenskaber og så klikke på fanebladet Statistik.

Skabeloner

Indsætter filnavnet, filnavnet uden filudvidelsen, stien, eller den aktuelle skabelons sti og feltnavn. Du kan også indsætte den aktuelle skabelons Skabelonnavn og Kategori.

Klokkeslæt

Indsætter det aktuelle klokkeslæt. Du kan indsætte tiden som et fast felt - Klokkeslæt (fast) - som ikke ændres, eller som et dynamisk felt - Klokkeslæt - som automatisk bliver opdateret. For at opdatere feltet Klokkeslæt manuelt trykker du på F9.


tip

For hurtigt at indsætte et felt fra listen Vælg dobbeltklikker du på feltet.


Format

Hvis et felt viser en dato, et klokkeslæt eller tal, bruges Format til at tilpasse udseendet af datoen, klokkeslættet eller tallet. Fælles formater vises i vinduet Format, eller klik på "Flere formater" for at definere et tilpasset format.

Når du klikker på "Flere formater", åbnes dialogen Talformater , hvor du kan definere et brugertilpasset format.

For type Heading, choose the format Heading number to display the heading number with the separator specified in Tools - Heading Numbering.

Choose Heading number without separator to display the heading number alone without the separator.

If the selected heading is not numbered, then the field is left blank.

note

Til HTML-eksport og -import af dato- og klokkeslæt-felter bruges særlige LibreOffice-formater.


Fast indhold

Indsætter feltet som statisk indhold. Det vil sige at feltet ikke kan blive opdateret.

Up to level

Use this option with type Heading to specify which heading to display. The displayed heading is the first one before the field, whose outline level is equal to or less than the specified value.

Forskydning

Indtast forskydningsværdien, som du vil anvende på et sidenummerfelt, for eksempel "+1".

Ved en Forskydning med en værdi på 1, viser feltet et tal, der er 1 højere end det aktuelle sidetal, men kun hvis der findes en side med det tal. På dokumentets side side er dette felt tomt.

tip

Hvis du vil ændre det faktiske sidetal og ikke det viste sidetal, skal du ikke bruge værdien Forskydning. For at ændre sidetal skal du læse vejledningen om Sidetal.


Forskydning i dage/minutter

Indtast den forskydning, som du vil anvende på et dato- eller klokkeslætsfelt.

Støt os venligst!