Dokument

Felter bruges til at indsætte information om det aktuelle dokument, for eksempel filnavn, skabelon, statistik, brugerdata, dato og klokkeslæt.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg fanen Indsæt - Felter - Flere felter - Dokument


Noteikon

Der bruges specielle LibreOffice-formater ved HTML-eksport og -import af dato- og klokkeslætsfelter,


Type

Opremser de tilgængelige felttyper. For at føje et felt til dit dokument, skal du klikke på en felttype, klikke på et felt i listen Type, og så klikke på Indsæt. Følgende felter er tilgængelige:

Type

Betydning

Forfatter

Indsætter den aktuelle brugers navn.

Kapitel

Indsætter kapitelnummeret og/eller kapitelnavnet.

Dato

Indsætter dags dato. Du kan indsætte datoen som et fast felt - Dato (fast) - som ikke ændres, eller som et dynamisk felt - Dato - som automatisk bliver opdateret. For manuelt at opdatere feltet Dato skal du trykke på F9.

Filnavn

Indsætter filnavnet og/eller katalogstien i det aktuelle dokument, såvel som filnavnet uden filtype.

Side

Indsætter sidenummeret for den aktuelle, den forrige eller den næste side.

Afsender

Indsætter felter, som indeholder brugerdata. Du kan ændre de viste brugerdata ved at vælge - LibreOffice - Brugerdata.

Statistik

Indsætter dokumentstatistik, såsom side- og ordoptælling, som et felt. For at se statistikken for et dokument, skal du vælge Filer - Egenskaber og så klikke på fanebladet Statistik.

Skabeloner

Indtast filnavnet, stien eller filnavnet uden tilføjelse for den aktuelle skabelon. Du kan også indtaste navnet for den "Kategori" og "Stil" som formatet gør brug af i den aktuelle skabelon.

Klokkeslæt

Indsætter det aktuelle klokkeslæt. Du kan indsætte tiden som et fast felt - Klokkeslæt (fast) - som ikke ændres, eller som et dynamisk felt - Klokkeslæt - som automatisk bliver opdateret. For manuelt at opdatere feltet Klokkeslæt, tryk F9.


Noteikon

De følgende felter kan kun indsættes, hvis den tilsvarende felttype er valgt i Type.


Marker

Opremser de tilgængelige felter for felttypen, der er valgt i Type. For at indsætte et felt, klik på feltet, og klik så på Indsæt.

Tipikon

For hurtigt at indsætte et felt fra listen, holder du nede og dobbeltklikke på feltet.


Felter

Funktion

Forrige side

Indsætter sidetallet for den foregående side i dokumentet.

Næste side

Indsætter sidetallet for den næste side i dokumentet.

Sidetal

Indsætter det aktuelle sidenummer.


I feltet Format kan du vælge, hvilket talformat du vil bruge.

Hvis du vil, kan du indtaste en Forskydning til det viste sidenummer. Med en Forskydning på værdien 1, vil feltet vise et tal, der er 1 højere end det faktiske sidenummer, men kun hvis en side med det sidenummer eksisterer. På den sidste side i dokumentet vil feltet være tomt.

Forskydning

Indtast forskydningsværdien, som du vil anvende på et sidenummerfelt, for eksempel "+1".

Tipikon

Hvis du vil ændre det faktiske sidetal og ikke det viste sidetal, skal du ikke bruge værdien Forskydning. For at ændre sidetal skal du læse vejledningen om Sidetal.


Format

Klik pĂĄ det format, som du vil bruge til det valgte felt, eller klik pĂĄ "Flere formater" for at definere et brugerdefineret format.

NĂĄr du klikker "Flere formater", ĂĄbnes dialogen Talformat, hvor du kan oprette et brugerdefineret format.

Hvis du vælger "Kapitelnummer uden skilletegn" til et kapitelfelt, skjules de skilletegn, som er specificeret til kapitelnumre i Funktioner - Kapitelnummerering.

Hvis du vælger "Kapitelnummer" som format til henvisningsfelter, vises kun kapiteloverskriftens nummer fra det henviste objekt i feltet. Hvis afsnitstypografien for kapiteloverskriften ikke er nummereret, vil feltet være tomt.

De følgende formater for sekvensnummerering gælder for afsnit, der er formateret som nummererede eller punktopstillede lister:

Kategori og nummer

Formatet indeholder alt mellem begyndelsen af afsnittet og umiddelbart efter sekvensnummerfeltet

Billedtekst

Formatet indeholder den tekst, der følger sekvensnummerfeltet indtil slutningen af afsnittet

Tal

Formatet indeholder kun henvisningsnummeret


Fast indhold

Indsætter feltet som statisk indhold. Det vil sige at feltet ikke kan blive opdateret.

Niveau

Vælg det kapiteloverskriftniveau, som du vil inkludere i det valgte felt.

Forskydning i dage/minutter

Indtast den forskydning, som du vil anvende på et dato- eller klokkeslætsfelt.

Værdi

Indtast det indhold, som du vil føje til et brugerdefineret felt.

Støt os venligst!