Billedtekst

Tilføjer en nummereret billedtekst til markeret grafik, tabel, ramme, tekstramme eller tegneobjekt. Du kan også gå til denne kommando ved at højreklikke på det element, som du vil tilføje billedteksten til.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Indsæt - Billedtekst

Åbn genvejsmenu - vælg Billedtekst


Egenskaber

Definer billedtekstindstillinger for den aktuelle markering.

Kategori

Vælg billedtekstkategorien eller indtast et navn for at oprette en ny kategori. Kategoriteksten optræder før nummeret på billedteksten i billedtekstetiketten. Hver foruddefineret billedtekstkategori formateres med en afsnitstypografi med samme navn. For eksempel formateres billedtekstkategorien "Illustration" med afsnitstypografien "Illustration".

Nummerering

Vælg den nummereringstype, som du vil bruge i billedteksten.

Billedtekst

Skriv den tekst, som du vil have til at optræde efter nummeret på billedteksten.

Skilletegn

Indtast et valgfrit tegn til at adskille tallet og billedteksten.

Placering

Tilføjer billedteksten foroven eller under det valgte element. Denne indstilling er kun tilgængelig for nogle objekter.

Indstillinger

Føjer kapitelnummeret til billedtekstetiketten. For at bruge denne funktionalitet, skal du først tildele et Dispositionsniveau til en afsnitstypografi og derefter anvende typografien på kapiteloverskrifterne i dit dokument.

Autobilledtekst

Åbner billedtekstdialogen. Det har den samme information, som dialogen du får med menuen LibreOffice Writer - Autobilledtekst i dialogfeltet Indstillinger.

Bruge billedtekster

Tilføj Kapitelnumre til overskrifter

Støt os venligst!