Indsæt bogmærke

Indsætter et bogmærke på markørens position. Du kan så bruge Navigator til hurtigt at hoppe til den markerede placering på et senere tidspinkt. I et HTML-dokument konverteres bogmærker til ankre, som du kan hoppe til et hyperlink.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Indsæt - Bogmærke

Åbn værktøjslinjen Indsæt, klik på

Ikon

Bogmærke


For at hoppe til et bestemt bogmærke trykker du på F5 for at åbne Navigator, klikker på plus-tegnet (+) ved siden af indførslen Bogmærker og dobbeltklikker så på bogmærket.

Navn

Indtast navnet på det bogmærke, du vil oprette. Tryk så på Indsæt.

Du kan ikke bruge følgende tegn i et bogmærkenavn: / \ @ : * ? " ; , . #

Bogmærker

Viser alle bogmærker i det aktuelle dokument.

Omdøb

Hvis du vil omdøbe et bogmærke, skal du vælge bogmærket, trykke på Omdøb og derefter skrive det nye navn i dialogboksen.

Slet

For at slette et bogmærke skal du vælge bogmærket og klikke på knappen Slet. Ingen bekræftelsesdialog vil følge.

note

Hvis bogmærker er beskyttet, kan de ikke slettes eller omdøbes.


Gå til

Hvis du vil flytte markøren i dokumentet til et bogmærke, skal du vælge bogmærket og derefter trykke på Gå til .

Luk

Lukker dialogen.

Støt os venligst!