Fodnote/Slutnote

Indsætter en fodnote eller en slutnote i dokumentet. Notens forankring bliver indsat ved markørens aktuelle position. Du kan vælge mellem automatisk nummerering eller et brugerdefineret symbol.

Det følgende gælder for både fod- og slutnoter.

Fodnoter indsættes nederst på en side, og slutnoter indsættes ved slutningen af et dokument.

For at tilgĂĄ denne kommando...

VælgIndsæt - Fodnote og Slutnote - Fodnote eller Slutnote

Åbn genvejsmenu - vælg Fodnote/slutnote (indsat fodnote/slutnote)

Åbn værktøjslinjen Indsæt, klik på

Ikon

Indsæt fodnote direkte


Nummerering

Vælg den nummereringstype, som du vil bruge for fod- og slutnoter.

Automatisk

Tildeler automatisk fortløbende numre til de fod- eller slutnoter, som du indsætter. For at ændre indstillingerne af automatisk nummerering skal du vælge Funktioner - Fodnoter og slutnoter.

Tegn

Vælg denne indstilling til at definere et tegn eller symbol til den aktuelle fodnote. Det kan være enten et bogstav, tal eller et specialtegn.

Vælg

Indsætter et specialtegn som et fod- eller slutnoteanker.

Type

Vælg om der skal indsættes en fodnote eller en slutnote. Slutnotenummerering er adskilt fra fodnotenummerering.

Fodnote

Indsætter et fodnoteanker på markørens aktuelle position i dokumentet, og tilføjer en fodnote til bunden af siden.

Slutnote

Indsætter et slutnoteanker på markørens aktuelle position i dokumentet, og tilføjer en slutnote sidst i dokumentet.

Indsættelse og redigering af fod- eller slutnoter

Fodnoter/Slutnoter

Støt os venligst!