Sektion

Sætter egenskaberne for en sektion.

For at tilgå denne kommando...

Choose Insert - Section - Section tab or choose Format - Sections


Ny sektion

Skriv et navn på den nye sektion.LibreOffice tildeler som standard automatisk navnet "Sektion X" til nye sektioner, hvor X er et fortløbende tal.

Kæde

Kæde

Indsætter indholdet fra et andet dokument eller en sektion fra et andet dokument i den aktuelle sektion.

DDE

Opretter en DDE-kæde. Marker dette afkrydsningsfelt, og indtast så DDE-kommandoen, som du vil bruge.DDE-indstillingen er kun tilgængelig, hvis afkrydsningsfeltet Kæde er markeret.

Den generelle syntaks for en DDE-kommando er: "<Server> <Emne> <Element>", hvor server er DDE-navnet for det program, som indeholder data. Emne refererer til stedet for Elementet (sædvanligvis filnavnet), og Element repræsenterer det faktiske objekt.

For eksempel, for at indsætte en sektion, som hedder "Sektion1", fra et LibreOffice-tekstdokument abc.odt som en DDE-kæde, brug kommandoen: "soffice x:\abc.odt Sektion1". For at indsætte indholdet af den første celle fra en MS Excel-regnearkfil kaldet "abc.xls", brug kommandoen: "excel x:\[abc.xls]Ark1 z1s1". Du kan også kopiere elementerne, som du vil indsætte som en DDE-kæde, og derefter Rediger - Indsæt speciel. Du kan så vise DDE-kommandoen for forbindelsen ved at markere indholdet og vælge Rediger - Felter.

Filnavn

Indtast stien og filnavnet på den fil, som du vil indsætte, eller klik på gennemsynsknappen Gennemse for at finde filen.

Gennemse

Lokalisér filen, som du ønsker at indsætte som link, og klik Indsæt.

Sektion

Vælg den sektion i filen, som du ønsker at indsætte som link.

Når du åbner et dokument, der indeholder kædede sektioner, bliver du spurgt, om kæderne skal opdateres.

Skrivebeskyttelse

Beskyt

Forhindrer redigering af den valgte sektion.

Med adgangskode

Beskytter den valgte sektion med en adgangskode. Adgangskoden skal være på minimum 5 tegn.

Adgangskode

Åbner en dialog, hvor du kan ændre den aktuelle adgangskode.

Skjul

Skjul

Skjuler og forhindrer den valgte sektion i at blive udskrevet. Komponenterne i en skjult sektion vises grå i Navigatoren. Når du lader musemarkøren hvile på en skjult komponent i Navigatoren, vises hjælpetippet "skjult".

Noteikon

Du kan ikke skjule en sektion, hvis den er det eneste indhold på en side, i et sidehoved, i en sidefod, fodnote, ramme eller tabelcelle.


Med betingelse

Angiv den betingelse, som skal være opfyldt for at skjule sektionen. En betingelse er et logisk udtryk såsom "STARTHILSEN EQ Hr.". Hvis du for eksempel bruger formularfunktionaliteten brevfletning til at angive et databasefelt kaldt "Starthilsen", som indeholder "Hr.", "Fr.", eller "Hr. eller fr.", så kan du angive, at en sektion kun udskrives, hvis starthilsnen er "Hr.".

Et andet eksempel ville være at oprette feltvariablen "x" og sætte dens værdi til 1. Angiv så en betingelse baseret på denne variabel for at skjule en sektion såsom: "x eq 1". Hvis du vil vise sektionen, sæt værdien af variablen "x" til "0".

Egenskaber

Du ser dette område af dialogen når det aktuelle dokument er et XForms dokument.

Redigerbar i skrivebeskyttet dokument

Marker for at tillade redigering af sektionens indhold, selvom dokumentet er åbnet i skrivebeskyttet tilstand.

Støt os venligst!