Indsæt sektion

Indsætter en tekstsektion ved markørens placering i dokumentet. Du kan også markere en tekstblok og så vælge denne kommando for at oprette en sektion. Du kan bruge sektioner til at indsætte tekstblokke fra andre dokumenter, anvende brugerdefinerede spaltelayouts, eller for at beskytte eller skjule tekstblokke, hvis en betingelse er opfyldt.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Indsæt - Sektion

Åbn værktøjslinjen Indsæt, klik på

Ikonet Sektion

Sektion


Du kan indsætte et helt dokument i en sektion eller en navngivet sektion fra et andet dokument. Du kan også indsætte en sektion som et DDE-link.

For at redigere en sektion, vælg Formater - Sektioner.

Dialogen Indsæt sektion indeholder følgende faneblade:

Sektion

Sætter egenskaberne for en sektion.

Spalter

Specificerer antallet af spalter og spaltelayoutet for en sidetypografi, ramme eller sektion.

Indrykning

Indrykker sektionen med en venstre- og højremargen.

Indstil fyldindstillinger til det valgte tegningsobjekt eller dokument-element.

Fodnoter/Slutnoter

Angiver hvor fod- og slutnoter vises såvel som deres nummereringsformater.

Indsæt

Indsætter sektionen, du angav, på markørens aktuelle placering i dokumentet.

Brug af genvejstaster (LibreOffice Writer-tilgængelighed)

Støt os venligst!