Indsæt sektion

Indsætter en tekstsektion ved markørens placering i dokumentet. Du kan også markere en tekstblok og så vælge denne kommando for at oprette en sektion. Du kan bruge sektioner til at indsætte tekstblokke fra andre dokumenter, anvende brugerdefinerede spaltelayouts, eller for at beskytte eller skjule tekstblokke, hvis en betingelse er opfyldt.

For at tilgå denne kommando...

From the menu bar:

Choose Insert - Section

From the tabbed interface:

Choose Insert - Section

On the Insert menu of the Insert Tab, choose Section.

From toolbars:

Ikonet Sektion

Sektion


Du kan indsætte et helt dokument i en sektion eller en navngivet sektion fra et andet dokument. Du kan også indsætte en sektion som et DDE-link.

For at redigere en sektion, vælg Formater - Sektioner.

Dialogen Indsæt sektion indeholder følgende faneblade:

Sektion

Sætter egenskaberne for en sektion.

Spalter

Specificerer antallet af spalter og spaltelayoutet for en sidetypografi, ramme eller sektion.

Indrykning

Indrykker sektionen med en venstre- og højremargen.

Area (Background, Highlighting)

Indstil fyldindstillinger til det valgte tegningsobjekt eller dokument-element.

Fodnoter/Slutnoter

Angiver hvor fod- og slutnoter vises såvel som deres nummereringsformater.

Indsæt

Indsætter sektionen, du angav, på markørens aktuelle placering i dokumentet.

Støt os venligst!