Indsæt Manuelt Skift

Indsætter et manuelt linjeskift, spalteskift eller et sideskift ved markørens aktuelle placering.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Indsæt ▸ Flere skift ▸ Manuelt skift


Type

Vælg typen af skift, som du vil indsætte.

Linjeskift

Afslutter den aktuelle linje og flytter tekst til højre for markøren til næste linje uden at oprette et nyt afsnit.

Genstartsplaceringen angiver, hvor den næste linje starter efter et linjeskift.

Mulige værdier ses nedenfor.

Oprindeligt tekstlayout

Oprindeligt tekstlayout

Værdi

Formateringsmærke

Betydning

[Ingen]

Linjeskift ingen

Fortsæt lige efter den aktuelle linje.

Eksempel på linjeskift Ingen (standard)

Næste hele linje

Fuldt linjeskift

Forsæt ved næste hele linje, det vil sige under alle de forankrede objekter, som krydser den aktuelle linje.

Eksempel på linjeskift Næste hele linje

Venstre

Linjeskift til venstre

Fortsæst ved næste linje, som ikke er blokeret på venstre side.

Eksempel på linjeskift venstre

Højre

Linjeskift til højre

Fortsæt ved næste linje, som ikke er blokeret til højre.

Eksempel på linjeskift højre


Standardværdien for linjeskiftet er ingen.

tip

Du kan også indsætte et standard linjeskift ved at trykke på Skift+Enter.


Spalteskift

Indsætter et manuelt spalteskift (i flerspaltelayout), og flytter teksten til højre for markøren til begyndelsen af næste spalte. Et manuelt spalteskift vises med en symbolsk kant øverst på den nye spalte.

tip

Indsæt et spalteskift ved at trykke på +Skift+Enter


Sideskift

Indsætter et manuelt sideskift og flytter teksten til højre for markøren til begyndelsen af den næste side. Det indsatte sideskift vises med en kant, der ikke udskrives, øverst på den nye side.

tip

Du kan også indsætte et sideskift ved at trykke på +Enter. Hvis du imidlertid vil tildele den følgende side en anden sidetypografi, er du nødt til bruge kommandomenuen til at indsætte et manuelt sideskift.


Sidetypografi

Vælg sidetypografi til siden efter det manuelle sideskift.

tip

For at skifte mellem liggende og stående papirretning vælger du Standard Sidetypografi for at anvende stående papirretning eller Liggende typografi for at anvende liggende papirretning.


Skift sidetal

Tildeler det sidetal, du bestemmer, til siden, der følger efter det manuelle sideskift. Denne valgmulighed er kun til rådighed, hvis du tildeler en anden sidetypografi til siden, der følger efter det manuelle sidetal.

Sidetal

Indtast det nye sidetal til siden, der følger efter det manuelle sideskift.

note

For at vise manuelle skift, vælger du Vis ▸ Formateringstegn.


Støt os venligst!