Indsæt Manuelt Skift

Indsætter et manuelt linjeskift, spalteskift eller et sideskift ved markørens aktuelle placering.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Indsæt ▸ Flere skift ▸ Manuelt skift


Type

Vælg typen af skift, som du vil indsætte.

Linjeskift

Afslutter den aktuelle linje og flytter tekst til højre for markøren til næste linje uden at oprette et nyt afsnit.

tip

Du kan også indsætte et linjeskift med Skift+Enter.


Spalteskift

Indsætter et manuelt spalteskift (i flerspaltelayout), og flytter teksten til højre for markøren til begyndelsen af næste spalte. Et manuelt spalteskift vises med en symbolsk kant øverst på den nye spalte.

tip

Indsæt et spalteskift ved at trykke på +Skift+Enter


Sideskift

Indsætter et manuelt sideskift og flytter teksten til højre for markøren til begyndelsen af den næste side. Det indsatte sideskift vises med en kant, der ikke udskrives, øverst på den nye side.

tip

Du kan også indsætte et sideskift ved at trykke på +Enter. Hvis du imidlertid vil tildele den følgende side en anden sidetypografi, er du nødt til bruge kommandomenuen til at indsætte et manuelt sideskift.


Sidetypografi

Vælg sidetypografi til siden efter det manuelle sideskift.

tip

For at skifte mellem liggende og stående papirretning vælger du Standard Sidetypografi for at anvende stående papirretning eller Liggende typografi for at anvende liggende papirretning.


Skift sidetal

Tildeler det sidetal, du bestemmer, til siden, der følger efter det manuelle sideskift. Denne valgmulighed er kun til rådighed, hvis du tildeler en anden sidetypografi til siden, der følger efter det manuelle sidetal.

Sidetal

Indtast det nye sidetal til siden, der følger efter det manuelle sideskift.

note

For at vise manuelle skift, vælger du Vis ▸ Formateringstegn.


Støt os venligst!