Formateringsmærker

Viser kontroltegn i din tekst, såsom afsnitsmarkeringer, linjeskift, tabulatorer og mellemrum.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Vis ▸ Formateringsmærker

+F10

På værktøjslinjen Standard, klik på

Formateringsmærke-ikon

Formateringsmærker


Når du sletter en afsnitsmarkør, vil det afsnit, som bliver flettet, få formateringen fra det afsnit, som markøren er i.

For at angive, hvilke formateringsmærker, der vises, vælger du LibreOffice Writer ▸ Formateringshjælp, og vælger så de indstillinger, du vil have, i området Vis formatering.

Støt os venligst!