Feltnavne

Skifter mellem visning af felters navn og indhold. Et flueben indikerer, at feltnavnene vises, og intet flueben indikerer, at feltindholdet vises. Noget feltindhold kan ikke vises.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Vis ▸ Feltnavne

+F9


For at ændre standard feltvisning til feltnavne i stedet for indholdet, skal du vælge - LibreOffice Writer - Visning, og så vælge afkrydsningsfeltet Feltkoder i området Vis.

Når du udskriver et dokument med Vis - Feltnavne aktiveret, bliver du spurgt, om feltnavnene skal inkluderes i udskriften.

Støt os venligst!