Feltnavne

Skifter mellem visning af felters navn og indhold. Et flueben indikerer, at feltnavnene vises, og intet flueben indikerer, at feltindholdet vises. Noget feltindhold kan ikke vises.

For at tilgå denne kommando...

From the menu bar:

Vælg Vis ▸ Feltnavne

From the tabbed interface:

On the View menu of the View tab, select Field Names.

From toolbars:

Icon Field Names

Field Names

From the keyboard:

+ F9


For at ændre standard feltvisning til feltnavne i stedet for indholdet, skal du vælge - LibreOffice Writer - Visning, og så vælge afkrydsningsfeltet Feltkoder i området Vis.

Når du udskriver et dokument med Vis - Feltnavne aktiveret, bliver du spurgt, om feltnavnene skal inkluderes i udskriften.

Støt os venligst!