Tekstgrænser

Viser eller skjuler grænserne på det område, der udskrives på en side. Grænselinjerne udskrives ikke.

For at tilgå denne kommando...

From the menu bar:

Choose View - Text Boundaries.

From the tabbed interface:

On the View menu of the View tab, choose Text Boundaries.


Støt os venligst!