Rediger indekselement

Redigerer det valgte indekselement. Klik foran eller i indekselementet, og vælg så denne kommando.

For at indsætte et indekselement markerer du et ord i dokumentet og vælger så Indsæt - Indekser og oversigter - Indekselement.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Rediger -Reference - Indekselement

Åbn genvejsmenu - vælg Indekselement


Index entry dialog

Markering

Redigerer det valgte indekselement.

Stikordsregister

Viser den type fortegnelse, den valgte indførsel tilhører . Du kan ikke ændre en indførsels fortegnelsestype i denne dialog. Du skal i stedet slette fortegnelsesindførslen fra dokumentet og så indsætte den igen i en anden type fortegnelse.

Element

Rediger evt. indekselementet. Når du ændrer indekselementet, vil den nye tekst kun optræde i indekset, og ikke ved indekselementankeret i dokumentet. Du kan fx. indtaste et element med kommentarer såsom "Grundlæggende, se også Generelt".

1. nøgle

For at oprette et indeks med flere niveauer, indtast navnet på et indekselement i første niveau, eller vælg et navn fra listen. Det aktuelle indekselement bliver tilføjet under dette navn.

2. nøgle

Indtast navnet på indekselementet i andet niveau, eller vælg et navn fra listen. Det markerede indekselement bliver tilføjet under dette navn.

Niveau

Ændrer dispositionsniveauet for et element i indholdsfortegnelsen

Fonetisk læsning

Indtast den fonetiske læsning for det tilsvarende element. Hvis for eksempel et japansk kanji-ord har mere end én udtale, indtast den rigtige udtale som et katakana-ord. Kanji-ordet bliver så sorteret som det fonetiske læsningselement. Denne mulighed findes kun, når asiatisk sprogunderstøttelse er aktiveret.

Slet

Sletter det valgte element i indekset. Teksten i dokumentet bliver ikke slettet.

Slutpil mod venstre

Springer til det første indekselement af samme type i dokumentet.

ikonet Slutpil til venstre

Slutpil mod venstre

Slutpil mod højre

Springer til det sidste indeks element af samme type i dokumentet.

ikonet Slutpil til højre

Slutpil mod højre

Pil mod venstre

Springer til det forrige indeks element af samme type i dokumentet.

ikonet Venstrepil

Pil mod venstre

Pil mod højre

Springer til det næste indeks element af samme type i dokumentet.

ikonet Højrepil

Pil mod højre

tip

Du kan hoppe hurtigt til indekselementer med Navigationslinjen.


Støt os venligst!