Rediger fodnote/slutnote

Redigerer det valgte fod- eller slutnoteanker. Klik foran fodnoten eller slutnoten, og vælg så denne kommando.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Rediger - Fodnoter


For at redigere teksten i en fod- eller slutnote, klik i fodnoteomrĂĄdet ved bunden af en side, eller sidst i dokumentet.

note

For hurtigt at hoppe til en fodnote- eller slutnote-tekst klikker du på notens anker i dokumentet. Du kan også placere markøren foran eller efter mærket og så trykke på +Skift+PgDn. For at hoppe tilbage til notens anker trykker du på PgUp.


Nummerering

Vælg nummereringstype til fod- eller slutnoten.

Automatisk

Tildeler automatisk fortløbende numre til de fod- eller slutnoter, som du indsætter. For at ændre indstillingerne af automatisk nummerering skal du vælge Funktioner - Fodnoter og slutnoter.

Tegn

Vælg denne indstilling til at definere et tegn eller symbol til den aktuelle fodnote. Det kan være enten et bogstav, tal eller et specialtegn.

Vælg

Indsætter et specialtegn som et fod- eller slutnoteanker.

tip

For at ændre formatet af et fod- eller slutnoteanker eller tekst skal du markere det og så vælge Formater - Tegn. Du kan trykke for at åbne vinduet Typografier og formatering og ændre fod- eller slutnote afsnitstypografien.


Type

Vælg typen af note, der skal indsættes, det vil sige fod- eller slutnote. En fodnote bliver placeret ved bunden af den nuværende side, hvorimod en slutnote bliver placeret sidst i dokumentet.

Fodnote

Konverterer en slutnote til en fodnote.

Slutnote

Konverterer en fodnote til en slutnote.

Venstrepil

Flytter til foregĂĄende fod- eller slutnoteanker i dokumentet.

ikonet Forrige fodnote

Forrige fodnote

Højrepil

Flytter til næste fod- eller slutnoteanker i dokumentet.

ikonet Næste fornote

Næste fodnote

Indsæt fodnote/slutnote-dialog.

Støt os venligst!