Rediger felter

Åbner en dialog, hvor du kan ændre egenskaberne for et felt. Klik foran et felt, og vælg så denne kommando. I dialogen kan du bruge piletasterne til at flytte til forrige eller næste felt.

Du kan også dobbeltklikke et felt i dit dokument for at åbne feltet til redigering.

For at tilgå denne kommando...

From the menu bar:

Vælg Redigér ▸ Felter.

Vælg Indsæt ▸ Felt.

Choose Insert - Cross-reference.

From the context menu:

Edit Field

From the tabbed interface:

Vælg Indsæt ▸ Felt.

Choose Insert - Cross-reference.

Choose References - Fields.

Choose References - Cross-references.

From toolbars:

Icon Cross-Reference

Cross-Reference

Icon Insert Field

Insert Field

From the keyboard:

+ F2


tip

For at skifte visningen mellem feltnavne og feltindhold i dit dokument, vælg Vis - Feltnavne.


note

Hvis du vælger et DDE-link i dit dokument, og derefter vælger Rediger - Felter, åbnes dialogen Rediger kæder.


note

Hvis du klikker foran et "afsender"-felt og så vælger Rediger - Felter, vil dialogen Brugerdata åbnes.


Type

Oplister typen af felt, som du redigerer.

note

De følgende dialogelementer er kun synlige, når den tilsvarende felttype er valgt.


Marker

Oplister feltindstillingerne, for eksempel, "fast". Hvis du vil, kan du klikke en anden indstilling for den valgte felttype.

Format

Vælg formateringen af feltets indhold. For dato, klokkeslæt og brugerdefinerede felter kan du også klikke "Yderligere formater" på listen, og så vælge et andet format. De tilgængelige formater afhænger af felttypen, som du redigerer.

Forskydning

Viser forskydningen for den valgte felttype, for eksempel til "Næste side", "Sidetal" eller "Forrige side". Du kan indtaste en ny forskydningsværdi, der vil blive lagt til det viste sidetal.

warning

Hvis du vil ændre det faktiske sidetal og ikke det viste sidetal, skal du ikke bruge værdien Forskydning. For at ændre sidetal skal du læse vejledningen om Sidetal.


Up to level

Selects the heading to display according to the specified format. The first heading before the field whose outline level is equal to or less than the specified outline level is selected. This option is available only for field types Heading (document) and Number range (variable).

Navn

Viser navnet på en feltvariabel. Hvis du vil, kan du indtaste et nyt navn.

Værdi

Viser den aktuelle værdi af feltvariablen. Hvis du vil, kan du skrive en ny værdi.

Fast indhold

Indsætter feltet som statisk indhold. Det vil sige at feltet ikke kan blive opdateret.

Betingelse

Viser den betingelse, der skal være opfyldt, for at feltet er aktiveret. Hvis du vil, kan du indtaste en ny betingelse.

Så, Ellers

Skift feltindholdet som vises, afhængig af om feltbetingelsen er opfyldt eller ej.

Makro

Åbner Makrovælger, hvor du kan vælge makroen, der vil køre, når du klikker på det valgte felt i dokumentet. Denne knap er kun tilgængelig for funktionsfeltet "Udfør makro".

Henvisning

Indsæt eller modificer henvisningsteksten for det valgte felt.

Makronavn

Viser navnet på makroen tildelt til det valgte felt.

Pladsholder

Viser pladsholderteksten for det valgte felt.

Indsæt tekst

Viser den tekst som er sammenkædet med en betingelse.

Formel

Viser formlen i et formelfelt.

Usynlig

Skjuler feltindhold i dokumentet. Feltet indsættes som et tyndt, gråt mærke i dokumentet. Denne indstilling er kun tilgængelig for felttyperne "Sæt variabel" og "Brugerfelt".

Anvend

Tilføjer det brugerdefinerede felt til listen Valg.

ikonet Anvend

Anvend

Slet

Fjerner det brugerdefinerede felt fra den markerede liste. Du kan kun fjerne felter, som ikke bruges i det aktuelle dokument. For at fjerne et felt, som bruges i det aktuelle dokument, fra listen, fjerner du først alle forekomster af feltet i dokumentet og fjerner det så fra fra listen.

Icon

Slet

Databaseudvalg

Vælg en registreret database, som du vil indsætte det valgte felt fra. Du kan også ændre tabellen eller forespørgslen, som det valgte felt henviser til.

Datapostnummer

Viser databasepostnummeret, der indsættes, når betingelsen, der er specificeret for felttypen "Vilkårlig datapost", er opfyldt.

Pil mod venstre

Hopper til det næste felt af samme type i dokumentet. Denne knap er kun aktiv, når et dokument indeholder mere end ét felt af den samme type.

Icon Previous Field

Forrige felt

Pil mod højre

Hopper til næste felt af den samme type i dokumentet. Denne knap er kun aktiv, når et dokument indeholder mere end ét felt af den samme type.

Icon Next Field

Næste felt

Støt os venligst!