Rediger litteraturlisteelement

Redigerer det valgte litteraturlisteelement.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Rediger - Litteraturlisteelement


Element

Kort betegnelse

Viser forkortelsen for litteraturlisteelementet.

Forfatter, Titel

Viser forfatter- og titelinformation indeholdt i litteraturlisteelementet.

Anvend

Anvender de ændringer, som du har foretaget, og lukker derefter dialogen Rediger litteraturlisteelement.

Luk

Lukker dialogen.

Ny(t)

Åbner dialogen Definer litteraturlisteelement, hvor du kan oprette et nyt element.

Rediger

Åbner dialogen Definer litteraturlisteelement, hvor du kan redigere det aktuelle element.

Støt os venligst!