Autotekst

Opretter, redigerer eller indsætter Autotekst. Du kan gemme formateret tekst, tekst med grafik, tabeller og felter som Autotekst. For hurtigt at indsætte Autotekst, indtast genvejen for Autoteksten i dit dokument, og tryk så F3.

tip

Du kan også klikke pilen ved siden af ikonet Autotekst på værktøjslinjen Indsæt og så vælge den Autotekst, som du vil indsætte.


For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Rediger - Autotekst

+F3

På værktøjslinjen Indsæt, klik på

Icon

Autotekst


Brug af Autotekst

Autotekst

Dialogen Autotekst oplister Autotekstkategorier og -elementer.

Vis resten af navnet som forslag under skrivning

Viser et forslag til færdigskrivning af et ord som et hjælp-tip, efter at du taster du tre første bogstaver i et ord, der matcher en Autotekst-element. For at acceptere forslaget trykker du på Enter. Hvis mere end et Autotekst-element matcher de bogstaver du taster, trykker du på +Tabulator for at gå gennem indførslerne. Som et eksempel taster du "Dum", for at indsætte mumletekst, og trykker så på Enter.

For at vise listen i omvendt rækkefølge trykker du på +Skift+Tabulator.

Navn

Viser navnet på det valgte Autotekst-element. Hvis du har markeret tekst i dokumentet, skriv navnet på det nye Autotekst-element, klik på knappen Autotekst, og vælg så Ny.

Genvej

Viser genvejen for det valgte Autotekst-element. Hvis du opretter et nyt Autotekst-element, indtast genvejen, som du vil bruge til elementet.

Rulleliste

Opremser Autotekst-kategorierne. For at se Autotekst-elementerne i en kategori kan du dobbeltklikke på kategorien eller klikke på plustegnet (+) foran kategorien. For at indsætte et Autotekst-element i det aktuelle dokument skal du vælge elementet på listen og så klikke på Indsæt.

Tipikon

Du kan trække og slippe Autotekst-elementer fra en kategori til en anden.


Indsæt

Indsætter den valgte Autotekst i det aktuelle dokument.

Noteikon

Hvis du indsætter et uformateret Autotekst-element i et afsnit, bliver elementet formateret med den aktuelle afsnitstypografi.


Luk

Lukker dialogen og gemmer alle ændringer.

Autotekst

Klik for at vise yderligere Autotekst-kommandoer, for eksempel for at oprette et nyt Autotekst-element ud fra en tekstmarkering i det aktuelle dokument.

Ny(t)

Opretter et nyt Autotekst-element fra markeringen som du lavede i det aktuelle dokument. Elementet bliver føjet til den aktuelt valgte Autotekst-kategori. Du skal først indtaste et navn, før du ser denne kommando.

Ny (kun tekst)

Opretter et nyt Autotekst-element kun fra den tekst i markeringen, som du lavede i det aktuelle dokument. Grafik, tabeller og andre objekter er ikke inkluderet. Du skal først indtaste et navn, før du ser denne kommando.

Kopier

Kopierer den valgte Autotekst til udklipsholderen.

Erstat

Erstatter indholdet af det valgte Autotekst-element med den markering, som blev lavet i det aktuelle dokument.

Omdøb

Åbner dialogen Omdøb Autotekst, hvor du kan ændre navnet for den valgte Autotekst.

Slet

Sletter det markerede element eller de markerede elementer efter bekræftelse.

Rediger

Åbner det valgte Autotekst-element for at redigere det i et selvstændigt dokument. Lav ændringerne, som du ønsker, vælg Filer - Gem Autotekst, og vælg så Filer - Luk.

Makro

Ă…bner dialogen Tildel makro, hvor du kan tilknytte en makro til en valgt Autotekst.

Du kan også bruge de makroer, som er tilknyttet nogle af de tilgængelige Autotekst-elementer, i Autotekst-elementer, som du opretter. Autotekst-elementerne skal oprettes med indstillingen "kun tekst". Du kan for eksempel indsætte strengen <field:company> i et Autotekst-element, og LibreOffice erstatter strengen med indholdet af det tilsvarende databasefelt.

Importer

Åbner en dialog, hvor du kan vælge 97/2000/XP Word-dokument eller skabelon, der indeholder de Autotekst-elementer, du vil importere.

Kategorier

Tilføjer, omdøber eller sletter Autotekst-kategorier.

Rediger kategorier

Tilføjer, omdøber eller sletter Autotekst-kategorier.

Kategori

Viser navnet på den valgte Autotekst-kategori. For at ændre navnet på kategorien, indtast et nyt navn, og klik så på Omdøb. For at oprette en ny kategori, indtast et navn, og klik så på Ny.

Sti

Viser den aktuelle sti til kataloget, hvor de valgte Autotekst-kategorifiler er lagret. Hvis du opretter en Autotekst-kategori, skal du vælge, hvor du vil lagre kategorifilerne.

Ny(t)

Opretter en ny Autotekst-kategori ved at bruge navnet, som du indtastede i feltet Navn.

Omdøb

Ændrer navnet på den valgte Autotekst-kategori til navnet, som du indtaster i feltet Navn.

Udvalgsliste

Lister de eksisterende Autotekst-kategorier og de tilsvarende stier.

Slet

Sletter det markerede element eller de markerede elementer uden at kræve bekræftelse.

Sti

Åbner dialogen Vælg sti, hvor du kan vælge kataloget til at gemme Autotekst i.

For at føje en ny sti til et Autotekst-katalog skal du klikke på knappen Sti i dialogen Autotekst.

Gem kæder relativt

Brug dette område til at indstille den måde, hvorpå LibreOffice indsætter kæder til Autotekst-kataloget.

Filsystem

Kæder til Autotekst-biblioteker på din computer er relative.

Internet

Kæder til filer på internettet er relative.

Støt os venligst!