Navigation

Hvis du klikker på dette ikon i Navigatoren eller nederst til højre i dokumentvinduet, vises en værktøjslinje, som lader dig vælge blandt den eksisterende mål indenfor et dokument. Du kan så bruge ikonerne pil-op og pil-ned til at placere tekstmarkøren i dokumentet på forrige eller næste mål.

Klik pĂĄ op-knappen for at rulle til foregĂĄende side eller objekt.

Klik på ned-knappen for at rulle til næste side eller objekt.

Som standard og så længe, at du har ikke valgt et andet element, vil piletasterne hoppe til foregående eller næste side i dokumentet. Piletasterne er sorte, hvis du gennemser sider, og blå, hvis du hopper til andre objekter.

Elementerne svarer stort set til dem i markeringsboksen Navigator. Du kan også markere andre mål at hoppe til. Et eksempel er påmindelser, som du kan sætte med ikonet Sæt påmindelse i Navigator. Du kan markere et objekt blandt de følgende muligheder på værktøjslisten Navigator: tabeller, rammer, grafik, OLE-objekt, side, overskrifter, påmindelse, tegneobjekter, kontrolfelt, sektion, bogmærke, markering, fodnote, note, fortegnelseselement, tabelformler og forkerte tabelformler.

Der navigeres til påmindelser i den rækkefølge, de blev oprettet i.

For tabelformler, kan du enten hoppe til alle tabelformler, der er placeret inde i dit dokument, eller kun til fejlagtige. For fejlagtige formler hopper du kun til formler, som har resulteret i fejl. Programmet springer over formler med resulterende fejl (de som refererer ukorrekte formler).

Arbejde med værktøjslinjen Navigation

Åbn værktøjslinjen Navigation ved at klikke på det øverste venstre ikon øverst i Navigatorens visningsområde. Du kan flytte værktøjslinjen fra dens placering ved at trække den væk og placere den på skærmen.

Klik på ikonet med typen af objekter, som du vil gennemse. Klik så på en af piletasterne "Forrige objekt" eller "Næste objekt". Navnene på disse knapper angiver objekttypen, som du har valgt. Tekstmarkøren er placeret på det objekt, som du nu har valgt.

Tipikon

Du kan konfigurere LibreOffice efter dine specifikke indstillinger for navigation inden for et dokument. For at gøre dette skal du vælge Funktioner - Konfigurer. De forskellige tabeller til tilpasning af menuer, tastaturindtastning eller værktøjslinjer indeholder diverse funktioner for navigation indenfor dokumentet under området "Naviger". På denne måde kan du hoppe til indeksmærker i dokumentet med funktionerne "Til næste/foregående indeksmærke".


Gentag søgning

Med ikonet Gentag søgning på værktøjslinjen Navigation kan du gentage en søgning, som du har startet med dialogen Søg og erstat. For at gøre dette skal du klikke på ikonet. De blå pileknapper i den lodrette rullebjælke tildeles nu funktionerne Fortsæt søgning fremad og Fortsæt søgning baglæns. Hvis du nu klikker på en af pilene, vil søgningen fortsætte efter udtrykket indtastet i dialogen Søg og erstat.

Støt os venligst!