Navigator

Shows or hides the Navigator window, where you can quickly jump to different parts of your document.

Use the Navigator to insert elements from the current document or other open documents, and to organize master documents.

To edit an item in the Navigator, right-click the item, and then choose a command from the context menu.

You can dock the Navigator at the edge of your workspace.

For at tilgå denne kommando...

From the menu bar:

Vælg Vis ▸ Navigator.

From toolbars:

Icon Navigator On/Off

Navigator til/fra

From the keyboard:

F5


To move the Navigator, drag its title bar.

To dock the Navigator, drag its title bar to the left, right or bottom edge of the workspace. To undock the Navigator, hold down the key and double-click on a grey area of the Navigator.

Click the expander icon (+) next to a category in the Navigator to view the items in the category. Click on an expanded category to collapse it.

To view the number of items in a category, rest your mouse pointer over the category in the Navigator.

To jump to an item in the document, double-click the item in the Navigator.

For at hoppe til det næste eller det foregående element i et dokument bruger du feltet Navigate med til at vælge element-kategorien og klikker så på pilene Op/Ned.

The navigator shows the correspondence between the current document cursor location element and the navigator view, according to different categories: Headings, Tables, Hyperlinks and more. The element is displayed and highlighted in the Navigator content view. If the element is located in a collapsed layer, the required layers above it are automatically expanded and remain expanded afterwards.

Document elements are highlighted by inverting their colour on displayed page when hovering their entry name in the Navigator. This allows to draw attention to the element hovered in the Navigator.

Navigér med

Brug udvalgsboksen til at vælge, hvilken type element, der skal navigeres med knapperne Forrige og Næste.

Forrige

Jumps to the previous item in the document. To specify the type of item to jump to, click the Navigate By list, and then click an item category - for example, "Images".

Icon Previous Object

Forrige element

Næste

Jumps to the next item in the document. To specify the type of item to jump to, click the Navigate By list, and then click an item category - for example, "Images".

Icon Next Object

Næste element

Sidetal

Indtast sidetallet på den side, du vil hoppe til, og tryk så på Enter. Brug skalaknapperne til at navigere.

Content Navigation View

Skifter mellem visningen af alle kategorier i Navigatoren og den valgte kategori.

Icon Switch Content Navigation View

Switch Content Navigation View

Kontekstmenuer bruger et udvalg af kommandoer fra denne hjælpeside. Kommandoerne i en kontekstmenu ændres afhængigt af den valgte kategori eller element.

note

En skjult sektion ser grå ud i Navigaror og viser teksten "skjult", når du lader musemarkøren svæve over den.Det samme gælder indholdet i sidehoved og sidefod i Sidetypografier, som ikke bruges i et dokument, ligeledes skjult indhold i tabeller, rammer, grafik, OLE-objkter samt fortegnelser.


Skift mastervisning

Skifter mellem hovedvisning og normalvisning, hvis et hoveddokument er åbent.

Icon Toggle Master View

Skift mastervisning

Sidehoved

Flytter markøren til sidehovedet, eller fra sidehovedet til dokumenttekstområdet.

Ikonet  Sidehoved

Sidehoved

Sidefod

Flytter markøren til sidefoden, eller fra sidefoden til dokumenttekstområdet.

Ikonet Sidefod

Sidefod

Forankring <-> Tekst

Hopper mellem fodnoteteksten og fodnotens ankerpunkt.

Ikonet Anker <-> Tekst

Forankring <-> Tekst

Sæt påmindelse

Klik her for at indsætte en Kommentar på denne markørplacering. Du kan definere op til fem kommentarer, For at hoppe til en kommentar, skal du klikke på ikonet Navigation, i vinduet Navigation skal du klikke på ikonet kommentar og så vælge en af knapperne Forrige eller Næste.

Ikonet Sæt påmindelse

Sæt påmindelse

note

Der hoppes til Påmindelser i den rækkefølge, de er oprettet i. Påmindelser gemmes ikke, når dokumentet lukkes.


Show Up to Outline Level

Click the icon at the top of Navigator or right-click a heading in the Navigator window, then choose how many levels of headings to show in the Headings section of the Navigator window.

For example, choose 1 to only show headings with outline level 1. Choose 3 to show headings up to outline level 3; choose 10 to show all headings.

Icon Show Up to Outline Level

Show Up to Outline Level

List Box

Shows or hides the Navigator list.

Ikonet Rulleliste  til/fra

Rulleliste til/fra

Promote Outline Level

Hæver dispositionsniveauet på den valgte overskrift, og de overskrifter, der forekommer under den, med en. For kun at hæve den valgte overskrifts dispositionsniveau, holder du -tasten nede.

Icon Promote Outline Level

Promote Outline Level

Demote Outline Level

Sænker dispositionsniveauet på den valgte overskrift, og de overskrifter, der forekommer under den, med en. For kun at sænke den valgte overskrifts dispositionsniveau, holder du -tasten nede.

Icon Demote Outline Level

Demote Outline Level

Move Heading Up

Flytter den valgte overskrift, og teksten under denne overskrift, en overskriftsplacering frem i Navigatoren og i dette dokument. For kun at flytte den valgte overskrift og ikke teksten, der er knyttet til overskriften et niveau op, holder du -tasten ned og klikker på dette ikon.

Icon Move Heading Up

Move Heading Up

Move Heading Down

Flytter den valgte overskrift og teksten under den, en overskriftsplacering ned i Navigatoren og i dokumentet. For kun at flytte den valgte overskrift, og ikke den tekst, der er knyttet til den overskrift, holder du -tasten ned og klikker så på dette ikon.

Icon Move Heading Down

Move Heading Down

tip

For hurtigt at omorganisere overskrifter og deres tilknyttede tekster i dit dokument, kan du vælge kategorien "Overskrifter" på listen, og så klikke på ikonet Indholdsvisning. Nu kan du bruge træk og slip til at omorganisere indholdet.


Drag Mode

Sætter træk-og-slip indstillingerne for indsættelse af punkter fra Navigatoren i et dokument, for eksempel som et hyperlink. Klik på dette ikon og vælg så indstillingen som du vil bruge.

Ikonet Træk-tilstand

Træktilstand

Insert As Hyperlink

Opretter et hyperlink, når du trækker og slipper et element ind i det aktuelle dokument. Klik på hyperlinket i dokumentet for at hoppe til elementet, som hyperlinket peger på.

Insert As Link

Indsætter det valgte element som en kæde der, hvor du trækker og slipper i det aktuelle dokument. Tekst bliver indsat som beskyttede sektioner. Indholdet af kæden bliver automatisk opdateret, når kilden bliver ændret. For at opdatere kæderne manuelt i et dokument, vælg Funktioner ▸ Opdatér ▸ Kæder. Du kan ikke oprette kæder for grafik, OLE-objekter, referencer og indekser.

Insert As Copy

Indsætter en kopi af det valgte element der, hvor du trækker og slipper i det aktuelle dokument. Du kan ikke trække og slippe kopier af grafik, OLE-objekter, referencer eller indeks.

Open Documents

Oplister navnene på alle åbne tekstdokumenter. For at se indholdet af et dokument i Navigator-vinduet, vælg dokumentets navn på listen. Det aktuelle dokument vist i Navigatoren er markeret med ordet "aktiv" efter dets navn på listen.

Outline Tracking

Indstil Navigators tilstand for dispositionssporing. Denne funktionalitet gælder kun dispositionselementer under Overskrifter i Navigator-rammen Indholdsvisning. For at se, aktivere eller ændrre tilstanden, højreklikker du på Overskrifter eller på et element under Overskrifter og vælger Dispositionssporing. Den valgte tilstand anvendes på hele dokumentet.

I Standard- og Fokus-tilstand, vælger Navigator automatisk den nærmeste overskrift foran markørens aktuelle placering i dokumentet.

I Standard-tilstand ændres visningen af dispositionsindførsler i Navigator aldrig, der vælges udelukkende en dispositionsindførsel.

I Fokus-tilstand viser Navigator kun overskrifter på det valgte dispositionsniveau i relation til det næste højere dispositionsniveau. Hvis der for eksempel er valgt en niveau 2-overskrift, vises alle niveau 2-overskrifter under den samme niveau 1-overskrift, mens eventuelle niveau 3-10-overskrifter (under den samme niveau 1-overskrift) er foldet sammen. Andre overskrifter, der ikke under den samme niveau 1-overskrift, er også foldet sammen.

Vælg Fra for at deaktivere Dispositionssporing.

Copy

Copies the heading and the contents that follow the heading until the next heading with the same outline level. These contents include paragraphs with outline level “None” and headings with an outline level greater than the copied heading. You can paste the contents in another place in the document.

Delete Heading

Deletes the heading and the contents that follow the heading until the next heading with the same outline level. These contents include paragraphs with outline level “None” and headings with an outline level greater than the deleted heading.

Select

Selects the heading and the contents that follow the heading until the next heading with the same outline level. These contents include paragraphs with outline level “None” and headings with an outline level greater than the selected heading.

Display

Select the document that you want to view.

Edit

Edit the properties of the selected object.

Rename

Omdøber det valgte objekt. Når objektet oprettes, tildeler LibreOffice et unikt navn til objektet i dokumentet.

Delete Table

Deletes the selected table.

Table Tracking

Mark this checkbox to include tables when tracking changes.

Delete Frame

Deletes the frame and all its contents.

Frame Tracking

Mark this checkbox to include frames when tracking changes.

Section Tracking

Mark this checkbox to include sections when tracking changes.

Delete Image

Deletes the image.

Image Tracking

Mark this checkbox to include images when tracking changes.

Delete OLE Object

Deletes the OLE object.

OLE Object Tracking

Mark this checkbox to include OLE objects when tracking changes.

Delete Bookmark

Deletes the bookmark.

Bookmark Tracking

Mark this checkbox to include bookmarks when tracking changes.

Delete Hyperlink

Deletes the hyperlink.

Hyperlink Tracking

Mark this checkbox to include hyperlinks when tracking changes.

Delete Reference

Deletes the reference.

Reference Tracking

Mark this checkbox to include references when tracking changes.

Update

Updates the index.

Remove

Removes the index. The contents of the index is not deleted but is not treated as an index anymore.

Read only

Check this box to prevent manual editing of the index content.

Delete Index

Deletes the index.

Index Tracking

Mark this checkbox to include indexes when tracking changes.

Delete Comment

Deletes the comment.

Comment Tracking

Mark this checkbox to include comments when tracking changes.

Delete Drawing Object

Deletes the drawing object.

Drawing Object Tracking

Mark this checkbox to include drawing objects when tracking changes.

Delete Field

Deletes the field.

Field Tracking

Mark this checkbox to include fields when tracking changes.

Delete Footnote

Deletes the footnote.

Footnote Tracking

Mark this checkbox to include footnotes when tracking changes.

Delete Endnote

Deletes the endnote.

Endnote Tracking

Mark this checkbox to include endnotes when tracking changes.

Sort Alphabetically

Sorts alphabetically all entries in the selected category. Uncheck this option to sort entries according the their order of appearance in the document.

Expand or Collapse All Categories

Expands or collapse the display of objects under the selected category. Document objects names are displayed under the category entry. Click on an entry to jump to the object in the document.

Go to

Jumps to the selected object in the document.

Støt os venligst!