Navn og sti på HTML-dokumenter

Gemmer filen som et HTML-dokument, så du kan se den i netlæser. Du kan vælge at oprette en separat side, hver gang du møder en overskriftstypografi, som du specificerer, i dokumentet. Hvis du vælger denne mulighed, oprettes der også en separat side med kæder til alle de oprettede sider.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Filer - Send - Opret HTML-dokument


Løbende tal føjes til filnavnet, hvis der oprettes mere end et enkelt HTML-dokument. Titlerne på HTML-siderne oprettes ud fra den øverste kapiteloverskrift.

Filnavn

Indtast et filnavn eller en sti til filen. Du kan også indtaste en URL

adskilt af

Vælg overskriftstypografien, som du vil bruge til at indikere en ny HTML-side. For at bruge denne indstilling, skal du føje en af typografierne for afsnitsoverskrifter til de afsnit, hvor du vil begynde en ny side i dokumentet.

Filtype

Vælg filformatet for dokumentet, som du gemmer. I visningsområdet vises kun dokumenterne med denne filtype. Filtyper er beskrevet i Information om filtre til import og eksport.

Gem

Gemmer filen.

Støt os venligst!