Menuen Funktioner

Vælg Funktioner - Sprog - Orddeling

Vælg Funktioner - Ordoptælling

Vælg Funktioner - Kapitelnummerering

Vælg Funktioner - Kapitelnummerering - Nummerering

Vælg Funktioner - Linjenummerering (ikke for HTML-format)

Vælg Funktioner - Fodnoter og slutnoter

Vælg fanebladet Funktioner - Fodnoter og slutnoter - Fodnoter

Vælg fanebladet Funktioner - Fodnoter og slutnoter - Slutnoter

Vælg Tabel - Konverter - Tekst til tabel

Vælg Funktioner - Sorter

Vælg Funktioner - Beregn

+ plus-tegn

Vælg Funktioner - Opdater

Vælg Funktioner ▸ Opdater ▸ Sideformatering

Vælg Funktioner - Opdater - Aktuelt indeks

Vælg Funktioner ▸ Opdater ▸ Indekser og tabeller

Vælg Funktioner - Opdater - Opdater alt

Vælg Funktioner - Opdater - Felter

F9-tast

Vælg Funktioner - Opdater - Kæder

Vælg Funktioner ▸ Opdater ▸ Diagrammer

Vælg Funktioner ▸ Beskyt dokument ▸ Beskyt felter.

Vælg Funktioner ▸ Beskyt dokument ▸ Beskyt bogmærker.

Vælg Funktioner - Brevfletningsguide

Klik på ikonet Brevfletning på linjen Brevfletning:

Klik på ikonet Brevfletning på linjen Brevfletning:

Ikon

Brevfletning

Støt os venligst!