Menuen Formater

Vælg fanebladet Formater - Afsnit - Uncialer

Vælg Vis - Typografier, åbn kontekstmenuen og vælg Modificer/Ny - Uncialer

Vælg fanebladet Formater - Afsnit -Tekstforløb.

Vælg Vis - Typografier, åbn kontekstmenuen og vælg fanebladet Modificer/Ny - Tekstforløb.

Vælg fanebladet Rediger - Søg og erstat - Formater - Tekstforløb

Højreklik på et afsnit med typografien Brødtekst. Vælg fanebladet Rediger afsnitstypografi - Betingelse.

Vælg Vis - Typografier (F11). Højreklik på en vilkårlig typografi. Vælg Ny(t) - (fanebladet) Betingelse.

Vælg Typografier - Hent typografier

I vinduet Typografier klikker du på ikonet Typografihandling i det øverste højre hjørne af vinduet Typografier og holder museknappen nede. Vælg Hent typografier på undermenuen.

Forskellige måder at åbne vinduet Typografier på:

Vælg Formater - Sidetypografier.

Vælg Vis - Typografier - åbn kontekstmenu Ny/Modificer (for Sidetypografier).

Vælg Formater - Afsnit - (fanebladet) Disposition og nummerering.

Vælg Typografier - Rediger typografier - (fanebladet) Disposition og nummerering (Afsnittypografier).

Choose View - Styles - open context menu Modify/New - Outline & Numbering tab (Paragraph Styles).

Vælg Formater - Sektioner - (knappen) Indstillinger.

Vælg Formater - Sidetypografi - (fanebladet) Spalter

Vælg fanebladet Formater - Ramme og objekt - Egenskaber - Spalter

Vælg Vis - Typografier -, åbn kontekstmenuen og vælg fanebladet Modificer/Ny - Spalter.

Vælg fanebladet Indsæt - Ramme - Kolonner.

Vælg fanebladet Indsæt/Formater - Sektion(er) - Fodnote.

Vælg Formater - Sidetypografier - (fanebladet) Fodnote.

Vælg Vis - Typografier, åbn kontekstmenuen og vælg fanebladet Modificer/Ny - Fodnote

Vælg fanebladet Indsæt - Sektion - Fodnoter og slutnoter.

Vælg knappen Formater - Sektioner - Indstillinger og fanebladet Fod-/slutnoter

Vælg Vis - Typografier -, åbn kontekstmenuen Modificer/Ny (ved Afsnitstypografier)

Vælg Vis - Typografier, åbn kontekstmenuen Modificer/Ny (ved Tegntypografier)

Vælg Vis - Typografier, åbn kontekstmenuen Modificer/Ny (ved Rammetypografier)

Vælg Vis - Typografier (F11) - åbn kontekstmenu Modificer/Ny (til Listetrypografier).

Vælg Formater - Autokorrektur - Under skrivning.

Vælg Formater - Autokorrektur

Vælg Formater - Autokorrektur - Anvend.

Vælg Formater - Autokorrektur - Anvend og rediger ændringer.

Vælg Tabel - Autoformater typografier (med markøren i en tabel)

Vælg Formater - Billede.

Vælg knappen Indsæt - Billede - Fra fil - Egenskaber

På værktøjslinjen Billede (når der er valgt grafik), klikker du på

Ikon

Grafikegenskaber

Vælg fanebladet Formater - Billede - Egenskaber - Type.

Vælg fanebladet Formater - Ramme/Objekt - Egenskaber - Område.

Vælg Vis - Typografier, åbn kontekstmenuen og vælg fanebladet Modificer/Ny - Type.

Vælg fanebladet Indsæt - Ramme - Ramme - Type.

Vælg fanebladet Formater - Billede - Egenskaber - Ombryd.

Vælg fanebladet Formater - Ramme og objekt - Egenskaber - Ombryd.

Vælg fanen Indsæt - Ramme - Ramme - Ombryd.

Vælg fanebladet Formater - Ombryd - Rediger - Ombryd.

Vælg Formater - Ombryd - Rediger kontur.

Vælg fanebladet Formater - Billede - Egenskaber - Hyperlink.

Vælg fanebladet Formater - Ramme og objekt - Egenskaber - Hyperlink.

Vælg fanebladet Indsæt - Ramme - Ramme - Hyperlink.

Vælg fanebladet Formater - Billede - Egenskaber - Indstillinger.

Vælg fanebladet Formater - Ramme/Objekt - Egenskaber - Område.

Vælg Vis - Typografier, åbn kontekstmenuen og vælg fanebladet Modificer/Ny - Indstillinger.

Vælg fanebladet Indsæt - Ramme - Ramme - Indstillinger.

Vælg fanebladet Formater - Billede - Egenskaber - Billede.

Vælg fanebladet Indsæt/Formater - Billede - Egenskaber - Makro.

Vælg fanebladet Formater - Ramme og objekt - Egenskaber - Makro

Vælg Funktioner - Autotekst - Autotekst (knap) - Makro

Vælg Rediger - Imagemap - åbn genvejsmenuen - Makro

Vælg fanebladet Formater - Tegn - Hyperlink og knappen Hændelser.

Vælg Tabel - Tabelegenskaber.

Vælg Tabel - Opdel tabel.

Vælg Tabel - Flet tabel.

Vælg fanebladet Tabel - Tabelegenskaber - Tabel.

Vælg fanebladet Tabel - Tabelegenskaber - Kolonner.

Vælg fanebladet Tabel - Tabelegenskaber - Tekstforløb.

Højreklik i en tabel og vælg Celle.

Vælg fanebladet Tabel - Flet celler.

På værktøjslinjen Tabel klikker du på

Ikon

Flet celler

Vælg Tabel - Opdel celler.

På værktøjslinjen Tabel klikker du på

Ikon

Opdel celler

På en celles genvejsmenu vælger du Celle - Beskyt.

I en celles kontekstmenu vælger du Celle - Ophæv beskyttelse.

Åbn Navigators kontekstmenu til tabeller.

På en celles kontekstmenu vælger du Række.

På en celles kontekstmenu vælger du Række.

Vælg Tabel - Tilpas automatisk - Optimal rækkehøjde.

Åbn værktøjslinjen Optimer størrelse fra værktøjslinjen Tabel og klik på

Ikon

Optimal rækkehøjde

Vælg Tabel - Tilpas automatisk - Fordel rækker jævnt.

Åbn værktøjslinjen Optimer størrelse fra værktøjslinjen Tabel og klik på

Ikon

Fordel rækker jævnt

Vælg Tabel - Vælg - Række.

Vælg Tabel - Slet - Rækker.

På værktøjslinjen Tabel klikker du på

Ikon

Slet række

På en celles kontekstmenu vælger du Kolonne.

På en celles kontekstmenu vælger du Kolonne - Bredde.

Vælg Tabel - Tilpas automatisk - Optimal kolonnebredde.

Åbn værktøjslinjen Optimer størrelse fra værktøjslinjen Tabel og klik på

Ikon

Optimal kolonnebredde

Vælg Tabel - Tilpas automatisk - Fordel kolonner jævnt.

Åbn værktøjslinjen Optimer størrelse fra værktøjslinjen Tabel og klik på

Ikon

Fordel kolonner jævnt

Vælg Tabel - Vælg - Kolonne.

Vælg Tabel - Indsæt - Kolonner.

Vælg Tabel - Indsæt - Rækker.

På værktøjslinjen Tabel klikker du på

Ikon

Indsæt kolonne

Ikon

Indsæt række

Vælg Tabel - Slet - Kolonner.

På værktøjslinjen Tabel klikker du på

Ikon

Slet kolonne

Vælg Formater - Ramme og objekt - Egenskaber - Indstillinger.

Ikon

Objektegenskaber

Ikon

Rammeegenskaber

Menuen Formater - Sidetypografi - fanebladet Tekstgitter, hvis Asiatisk sprogunderstøttelse er aktiveret

Støt os venligst!