Menuen Formater

Vælg fanebladet Formater - Afsnit - Uncialer

Vælg Vis - Typografier, åbn kontekstmenuen og vælg Modificer/Ny - Uncialer

Vælg fanebladet Formater - Afsnit -Tekstforløb.

Vælg Vis - Typografier, åbn kontekstmenuen og vælg fanebladet Modificer/Ny - Tekstforløb.

Vælg fanebladet Rediger - Søg og erstat - Formater - Tekstforløb

Højreklik på et afsnit med typografien Brødtekst. Vælg Afsnit ▸ Rediger typografi ▸ (fanebladet) Betingelse.

Vælg Vis ▸ Typografier (). Højreklik på en vilkårlig afsnitstypografi. Vælg Ny ▸ (fanebladet) Betingelse.

Vælg Typografier - Hent typografier fra skabelon

I vinduet Typografier langklikker du på ikonet Typografi-handlinger øverst til højre. Vælg Indlæs typografier fra skabelon på undermenuen.

Forskellige måder at åbne vinduet Typografier på:

Vælg Formater ▸ Sidetypografi.

Vælg Vis ▸ Typografier () - vælg Sidetypografier ▸ Åbn den valgte typografis kontekstmenu ▸ Ny/Modificer.

Vælg Formater - Afsnit ▸ (fanebladet) Disposition og nummerering tab.

Højreklik på et afsnit og vælg Afsnit ▸ Afsnit ▸ (fanebladet) Disposition og nummerering tab

Højreklik på et afsnit og vælg Afsnit ▸ Rediger typografi ▸ (fanebladet) Disposition og nummerering.

Vælg Typografier - Rediger Typografier - (fanebladet) Disposition og nummerering (Afsnitstypografier).

Vælg Vis - Typografier - åbn kontekstmenuen Modificer/Ny - (fanebladet) Disposition og nummerering (Afsnitstypografier).

Vælg Formater - Sektioner - (knappen) Indstillinger.

Vælg Formater - Sidetypografi - (fanebladet) Spalter

Vælg Vis ▸ TypografierSidetypografier - åbn den valgte sidetypografis kontekstmenu - Modificer/Ny ▸ (fanebladet) Kolonner.

Vælg fanebladet Indsæt - Ramme - Kolonner.

Vælg fanebladet Formater - Ramme og objekt - Egenskaber - Spalter

Vælg Indsæt - Sektion - (fanebladet) Kolonner tab.

Vælg Formater ▸ Sektion ▸ (knappen) Indstillinger ▸ (fanebladet) Kolonner tab.

Vælg Formater ▸ Sidetypografi ▸ (fanebladet) Fodnote.

Vælg Vis - Typografier, åbn kontekstmenuen og vælg fanebladet Modificer/Ny - Fodnote

Vælg fanebladet Indsæt - Sektion - Fodnoter og slutnoter.

Vælg knappen Formater - Sektioner - Indstillinger og fanebladet Fod-/slutnoter

Vælg Vis - Typografier -, åbn kontekstmenuen Modificer/Ny (ved Afsnitstypografier)

  1. Vælg Vis ▸ Typografier eller Typografier - Håndter typografier () for at åbne dækket Typografier.

  2. Klik på ikonet Tegntypografier øverst på dækket og vælg så en tegntypografi.

  3. Højreklik for at åbne kontekstmenuen og vælgModificer/Ny.

ikonet Tegntypografi

ikonet Tegntypografi

Vælg Vis - Typografier, åbn kontekstmenuen Modificer/Ny (ved Rammetypografier)

Vælg Vis ▸ Typografier () - åbn kontekstmenuen Modificer/Ny (ved Listetypografier).

Vælg Funktioner ▸ Autokorrektur ▸ Under skrivning.

Vælg Formater - Autokorrektur

Vælg Formater - Autokorrektur - Anvend.

Vælg Formater - Autokorrektur - Anvend og rediger ændringer.

Vælg Tabel - Autoformater typografier (med markøren i en tabel)

Vælg Formater ▸ Billede ▸ Egenskaber ▸ (fanebladet) Flade.

På værktøjslinjen Billede (når der er valgt grafik), klikker du på

Ikonet Grafikegenskaber

Grafikegenskaber

Choose Format - Image - Properties - Position and Size tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Position and Size tab.

Choose View - Styles - Frame Styles - open context menu Modify/New - Type tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Position and Size tab.

Vælg fanebladet Formater - Billede - Egenskaber - Ombryd.

Vælg fanebladet Formater - Ramme og objekt - Egenskaber - Ombryd.

Vælg fanen Indsæt - Ramme - Ramme - Ombryd.

Vælg fanebladet Formater - Ombryd - Rediger - Ombryd.

Vælg Formater - Ombryd - Rediger kontur.

Vælg fanebladet Formater - Billede - Egenskaber - Hyperlink.

Vælg fanebladet Formater - Ramme og objekt - Egenskaber - Hyperlink.

Vælg fanebladet Indsæt - Ramme - Ramme - Hyperlink.

Vælg fanebladet Formater - Billede - Egenskaber - Indstillinger.

Vælg fanebladet Formater - Ramme/Objekt - Egenskaber - Område.

Choose View - Styles - open context menu for selected Frame style - Modify/New - Options tab.

Vælg fanebladet Indsæt - Ramme - Ramme - Indstillinger.

Right-click selected object, choose Properties - Options tab.

Vælg fanebladet Formater - Billede - Egenskaber - Billede.

Vælg fanebladet Indsæt/Formater - Billede - Egenskaber - Makro.

Vælg fanebladet Formater - Ramme og objekt - Egenskaber - Makro

Vælg Funktioner - Autotekst - Autotekst (knap) - Makro

Vælg Funktioner ▸ Billedkort ▸ åbn kontekstmenuen og vælg Makro.

Vælg fanebladet Formater - Tegn - Hyperlink og knappen Hændelser.

Choose Table - Properties.

On the Table bar (with cursor in table), click

Table Properties Icon

Table Properties

Vælg Tabel - Opdel tabel.

Vælg Tabel - Flet tabel.

Vælg fanebladet Tabel - Tabelegenskaber - Tabel.

Vælg fanebladet Tabel - Tabelegenskaber - Kolonner.

Vælg fanebladet Tabel - Tabelegenskaber - Tekstforløb.

Højreklik i en tabel og vælg Celle.

Vælg fanebladet Tabel - Flet celler.

På værktøjslinjen Tabel klikker du på

Ikonet Flet celler

Flet celler

Vælg Tabel - Opdel celler.

På værktøjslinjen Tabel klikker du på

Ikonet Skil flettede celler

På en celles genvejsmenu vælger du Celle - Beskyt.

I en celles kontekstmenu vælger du Celle - Ophæv beskyttelse.

Åbn Navigators kontekstmenu til tabeller.

På en celles kontekstmenu vælger du Række.

På en celles kontekstmenu vælger du Række.

Vælg Tabel - Tilpas automatisk - Optimal rækkehøjde.

Åbn værktøjslinjen Optimer størrelse fra værktøjslinjen Tabel og klik på

Ikonet Optimal rækkehøjde

Optimal rækkehøjde

Choose Table - Autofit - Distribute Rows Evenly.

Åbn værktøjslinjen Optimer størrelse fra værktøjslinjen Tabel og klik på

Icon Distribute Rows Evenly

Distribute Rows Evenly

Vælg Tabel - Vælg - Række.

Vælg Tabel - Slet - Rækker.

På værktøjslinjen Tabel klikker du på

Ikonet Slet række

Slet række

På en celles kontekstmenu vælger du Kolonne.

På en celles kontekstmenu vælger du Kolonne - Bredde.

Vælg Tabel - Tilpas automatisk - Optimal kolonnebredde.

Åbn værktøjslinjen Optimer størrelse fra værktøjslinjen Tabel og klik på

Ikonet Optimal kolonnebredde

Optimal kolonnebredde

Vælg Tabel - Tilpas automatisk - Fordel kolonner jævnt.

Åbn værktøjslinjen Optimer størrelse fra værktøjslinjen Tabel og klik på

Ikonet Fordel kolonner jævnt

Fordel kolonner jævnt

Vælg Tabel - Vælg - Kolonne.

Vælg Tabel - Indsæt - Kolonner.

Vælg Tabel - Indsæt - Rækker.

På værktøjslinjen Tabel klikker du på

Ikonet Indsæt kolonne

Indsæt kolonne

Ikonet Indsæt række

Indsæt række

Vælg Tabel - Slet - Kolonner.

På værktøjslinjen Tabel klikker du på

Ikonet Slet kolonne

Slet kolonne

Vælg Formater - Ramme og objekt - Egenskaber - Indstillinger.

Ikonet Objektegenskaber

Objektegenskaber

ikonet Rammeegenskaber

Rammeegenskaber

Menuen Formater ▸ Sidetypografi ▸ fanebladet Tekstgitter, hvis Asiatisk sprogunderstøttelse er aktiveret

Støt os venligst!