Menuen Indsæt

Vælg Indsæt ▸ Flere skift ▸ Manuelt skift

Vælg Indsæt ▸ Flere skift

Vælg Indsæt - Felt

Åbn kontekstmenu - vælg Felter (indsatte felter)

Vælg Indsæt - Felt - Dato

Vælg Indsæt - Felt - Klokkesæt

Vælg Indsæt - Felt - Sidetal

Vælg Indsæt ▸ Felt ▸ Sideantal

Vælg Indsæt - Felt - Emne

Vælg Indsæt - Felt - Titel

Vælg Indsæt - Felt - Førsteforfatter

Vælg Indsæt - Felt - Flere felter

+F2

På værktøjslinjen Indsæt, klik på

Ikon

Indsæt felter

Vælg fanen Indsæt - Felter - Flere felter - Dokument

Vælg fanen Indsæt - Felter - Flere felter - Krydshenvisninger

Vælg Indsæt - Krydshenvisning

Vælg fanen Indsæt - Felter - Flere felter - Funktioner

Vælg fanen Indsæt - Felter -Flere felter - Dokumentinformation

Vælg fanen Indsæt - Felter - Flere felter - Variabler

Vælg fanen Indsæt - Felter - Flere felter - Database

Vælg Indsæt - Sektion

Åbn værktøjslinjen Indsæt, klik på

Ikonet Sektion

Sektion

Vælg Indsæt - Sektion - Sektion eller vælg Formater - Sektioner

Vælg Indsæt ▸ Sektion > (fanebladet) Indrykninger eller vælg Formater ▸ Sektioner ▸ (knappen) Indstillinger ▸ (fanebladet) Indrykninger

VælgIndsæt - Fodnote og Slutnote - Fodnote eller Slutnote

Åbn genvejsmenu - vælg Fodnote/slutnote (indsat fodnote/slutnote)

Åbn værktøjslinjen Indsæt, klik på

Ikon

Indsæt fodnote direkte

Ikon

Indsæt slutnote direkte

Vælg Indsæt - Billedtekst

Åbn genvejsmenu - vælg Billedtekst

Vælg Indsæt - Billedtekst - Indstillinger

Åbn genvejsmenu - vælg Billedtekst - Indstillinger

Vælg Indsæt - Bogmærke

Åbn værktøjslinjen Indsæt, klik på

Ikon

Bogmærke

Vælg Indsæt - Script (kun HTML-dokumenter)

Vælg Indsæt - Indekser og oversigter

Vælg Indsæt - Indekser og oversigter - Indekselement

Åbn værktøjslinjen Indsæt, klik på

Ikon

Element

Vælg Indsæt - Indekser og oversigter - Indholdsfortegnelse, Indeks eller Litteraturliste

Vælg Indsæt - Indekser og oversigter - Litteraturlisteelement

Vælg Indsæt -Indekser og oversigter - Indholdsfortegnelse, Indeks eller Litteraturliste

Vælg Indsæt - Indholdsfortegnelse og indeks - Indholdsfortegnelse, Indeks eller Bibliografi - Type fane

Vælg Indsæt - Indholdsfortegnelse og indeks - Indholdsfortegnelse og Indeks eller Bibliografi - Type fane (afhængig af typen)

Vælg Indsæt - indholdsfortegnelser og stikordsregistre - indholdsfortegnelser, Stikordsregistre og Bibliografier (når Indholdsfortegnelse er den valgte type)

Vælg Indsæt - indholdsfortegnelser og stikordsregistre - indholdsfortegnelser, Stikordsregistre og Bibliografier (når Stikordsregister er den valgte type)

Vælg Indsæt - indholdsfortegnelser og stikordsregistre - indholdsfortegnelser, Stikordsregistre og Bibliografier (når Figuroversigt er den valgte type)

Vælg Indsæt - indholdsfortegnelser og stikordsregistre - indholdsfortegnelser, Stikordsregistre og Bibliografier (når Tabeloversigt er den valgte type)

Vælg Indsæt - indholdsfortegnelser og stikordsregistre - indholdsfortegnelser, Stikordsregistre og Bibliografier (når Brugerdefineret er den valgte type)

Vælg Indsæt - indholdsfortegnelser og stikordsregistre - indholdsfortegnelser, Stikordsregistre og Bibliografier (når Objektoversigt er den valgte type)

Vælg Indsæt - indholdsfortegnelser og stikordsregistre - indholdsfortegnelser, Stikordsregistre og Bibliografier (når Litteraturliste er den valgte type)

Vælg Indsæt - indholdsfortegnelser og stikordsregistre - indholdsfortegnelser, Stikordsregistre og Bibliografier - Type, marker tjekboksen "Yderligere typografier" og klik så på Tilknyt typografier

Vælg Indsæt - Indekser og oversigter - Indeks/oversigt - Elementer (afhængigt af den valgte type)

Vælg Indsæt - Indekser og oversigter - Indholdsfortegnelse - Elementer (når Indholdsfortegnelse er den valgte type)

Vælg Indsæt - Indekser og oversigter - Indholdsfortegnelse, Indeks eller Litteraturliste - Elementer (når Stikordsregister er den valgte type)

Vælg Indsæt - Indekser og oversigter - Indeks/oversigt - Elementer (når Figuroversigt er den valgte type)

Vælg Indsæt - Indekser og oversigter - Indholdsoversigt - Elementer (når Tabelfortegnelse er den valgte type)

Vælg Indsæt - Indekser og oversigter - Indeks/oversigt - Elementer (når Brugerdefineret er den valgte type)

Vælg Indsæt - Indekser og oversigter - Indeks/oversigt - Elementer (når Objektfortegnelse er den valgte type)

Vælg Indsæt - Indekser og oversigter - Indeks/oversigt - Elementer (når Litteraturfortegnelse er den valgte type)

Vælg Indsæt - Indekser og oversigter - Litteraturlisteelement og klik på Rediger

Vælg Indsæt - Indekser og oversigter - Indholdsfortegnelse, Indeks eller Litteraturfortegnelse - Typografier

Vælg Indsæt - Konvolut

Vælg fanen Indsæt - Konvolut - Konvolut

Vælg Indsæt - Konvolut - Format

Vælg Indsæt - Konvolut - Printer

Vælg Indsæt - Ramme

Vælg Format - Ramme og objekt - Egenskaber

Åbn værktøjslinjen Indsæt, klik på

Ikonet Indsæt ramme

Indsæt ramme manuelt

Vælg Tabel - Indsæt tabel.

+F12

Åbn værktøjslinjen Indsæt, klik på

Ikon

Tabel

Vælg Indsæt - Vandret lineal

Vælg Indsæt - Tekst fra fil

Åbn værktøjslinjen Indsæt, klik på

Ikon

Tekst fra fil

Vælg Indsæt - Sidehoved og sidefod - Sidehoved

Vælg Indsæt - Sidehoved og sidefod - Sidefod

Støt os venligst!