Menuen Rediger

Vælg Rediger - Autotekst

+F3

På værktøjslinjen Indsæt, klik på

Ikon

Autotekst

Vælg Rediger - Udskift database

Vælg Rediger - Felter

Vælg Rediger - Fodnoter

Vælg Rediger -Reference - Indekselement

Åbn genvejsmenu - vælg Indekselement

Vælg Formater - Sektioner

Vælg Funktioner - Autotekst - Autotekst - Omdøb

Vælg Rediger - Litteraturlisteelement

Vælg Rediger - Markeringstilstand

Vælg Rediger - Direkte markørtilstand

Støt os venligst!