Værktøjslinjen Funktioner

Værktøjslinjen Funktioner indeholder ofte anvendte funktioner.

Forstør

Forøger formlens visningsgrad med 25%. Den aktuelle Zoomfaktor vises på statuslinjen. Et udvalg af tilgængelige zoom-indstillinger kan tilgås gennem kontekstmenuen. Kontekstmenuen på arbejdsfladen indeholder også zoom-kommandoer.

Ikonet Zoom ind

Forstør

Formindsk

Formindsker formlens visningsgrad med 25%. Den aktuelle Zoomfaktor vises på statuslinjen. Et udvalg af tilgængelige zoom-indstillinger kan tilgås gennem kontekstmenuen. Kontekstmenuen på arbejdsfladen indeholder også zoom-kommandoer.

Ikonet Zoom ud

Formindsk

100 %

Viser dokumentet i den naturlige størrelse.

Ikonet Zoom 100%

Zoom 100%

Vis alle

Viser hele formlen i det størst mulige format, hvor alle elementer er med. Formlen formindskes eller forstørres, sådan at alle formelelemeter kan vises på arbejdsfladen. Den aktuelle zoomfaktor vises på statuslinjen. Et udvalg af tilgængelige zoom-indstillinger kan tilgås gennem kontekstmenuen. Kontekstmenuen på arbejdsfladen indeholder også zoom-kommandoer. Zoom-kommandoer og ikoner er kun tilgængelige i Math-dokumenter og ikke i indlejrede Math-objekter.

Ikonet Vis alt

Vis alt

Opdater

Denne kommando opdaterer formlen i dokumentvinduet.

Ændringer i vinduet Kommandoer opdateres automatisk hvis AutoOpdater visning er aktiveret.

Ikonet Opdater

Opdater

Formelmarkør

Brug ikonet i værktøjslinjen Værktøj for at slå Formelmarkøren til og fra. Den del af formlen hvor markøren er placeret i vinduet Kommandoer er markeret med en tynd kant når formelmarkøren er aktiv.

Ikonet Formelmarkør

Formelmarkør

Symboler

Åbner dialogen Ikoner, hvor du kan vælge et ikon at indsætte i formlen.

Ikonet Symboler

Symboler

Støt os venligst!