Vis

Sætter visningsskala og definerer, hvfilke elementer, du ønsker synlige. De fleste af de kommandoer, du kan skrive ind i vinduet Kommandoer, kan også tilgås med et museklik, hvis du allerede har åbnet ruden Elementer med Vis ▸ Elementer.

Målestok

Opens the Zoom & View Layout dialog to let you set the zoom factor to display the current document.

Forstør

Forøger formlens visningsgrad med 25%. Den aktuelle Zoomfaktor vises på statuslinjen. Et udvalg af tilgængelige zoom-indstillinger kan tilgås gennem kontekstmenuen. Kontekstmenuen på arbejdsfladen indeholder også zoom-kommandoer.

Formindsk

Formindsker formlens visningsgrad med 25%. Den aktuelle Zoomfaktor vises på statuslinjen. Et udvalg af tilgængelige zoom-indstillinger kan tilgås gennem kontekstmenuen. Kontekstmenuen på arbejdsfladen indeholder også zoom-kommandoer.

Vis alle

Viser hele formlen i det størst mulige format, hvor alle elementer er med. Formlen formindskes eller forstørres, sådan at alle formelelemeter kan vises på arbejdsfladen. Den aktuelle zoomfaktor vises på statuslinjen. Et udvalg af tilgængelige zoom-indstillinger kan tilgås gennem kontekstmenuen. Kontekstmenuen på arbejdsfladen indeholder også zoom-kommandoer. Zoom-kommandoer og ikoner er kun tilgængelige i Math-dokumenter og ikke i indlejrede Math-objekter.

Opdater

Denne kommando opdaterer formlen i dokumentvinduet.

Ændringer i vinduet Kommandoer opdateres automatisk hvis AutoOpdater visning er aktiveret.

Autoopdater visning

Opdaterer automatisk en ændret formel. Hvis du ikke vælger denne mulighed, vil formlen kun blive opdateret, når du vælger Vis - Opdater eller trykker på F9.

Elementer

Dette er en liste med operatorer, funktioner, symboler og formateringer, som kan indsættes i formlen.

Statuslinje

Viser eller skjuler statuslinjen ved den nederste kant af vinduet.

Fuldskærm

Viser eller skjuler menuerne og værktøjslinjerne i Writer eller Calc. For at forlade fuldskærmstilstand skal du klikke på knappen Fuldskærm eller trykke på Esc-tasten.

Støt os venligst!